Wakacje w OSK

poniedziałek, 15.7.2019 08:55 1396 0

W pierwszych dwóch tygodniach wakacji dzieci uczęszczające do Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” brały udział w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje” zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielkami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podczas dwóch prelekcji przedstawione zostały zasady zdrowego odżywiania i przestrzegania higieny osobistej. Omówiona została problematyka uzależnień wraz z zagadnieniami dotyczącymi negatywnych skutków i zagrożeń wynikających z nałogów. Dzieci uprzedzone zostały o niebezpieczeństwach spowodowanych kontaktem z barszczem Sosnowskiego, ukąszeniem przez żmije oraz sposobami obrony przed kleszczami.

Podczas spotkania z funkcjonariuszami Policji omówione zostały zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji. Poruszono aktualne problemy dotyczące prawidłowego korzystania z internetu, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych. Natomiast funkcjonariuszki Straży Miejskiej omówiły m.in. zasady prawidłowego zachowania w ruchu drogowym. Zajęcia teoretyczne wsparte były symulacyjnymi sytuacjami na drodze i przejściu dla pieszych. Do OSK również przyjechali strażacy prezentując wielozadaniowy wóz bojowy Straży Pożarnej. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem wozu i obserwowały demonstrację wodnej zapory.

Zorganizowane zostały dwie wycieczki piesze – pod pomnik Ułanów Legii Nadwiślańskiej oraz w okolice ruin zamku Cisy. Podczas wycieczek zespoły dziewcząt i chłopców rywalizowały w konkurencjach sportowych oraz quizach wiedzy o przyrodzie. W Ośrodku rozegrane zostały turnieje: warcabowy i tenisa stołowego. Natomiast na terenie rekreacyjnym dzieci grały w palanta, badmintona i krokieta.

Podczas zajęć plastycznych wykonywane są prace na konkurs plastyczny „Bezpieczne i aktywne wakacje”, którego zakończenie zaplanowano pod koniec sierpnia.  Zainteresowani uczestniczyli w multimedialnych rozgrywkach w piłkę nożną na konsoli Xbox i zajęciach z robotyki i elektroniki.

Zajęcia zorganizowane w okresie wakacji przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” współfinansowane są przez Gminę Wałbrzych.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)