PSP 15 podaje Wyniki Matematica Applicata

piątek, 29.3.2019 11:37 2454 0

II edycja Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Matematica Applicata”
Etap II – finał

W siedzibie organizatora, Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu, dn. 28 marca 2019r. odbył się II etap, II edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Matematica  Applicata”.
Z 13 szkół, które zgłosiły się do konkursu w finale wzięło udział 5 wyłonionych, z najwyższą sumą punktów: PSP nr 15 w Wałbrzychu - 78 pkt., Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu  - 76 pkt., Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu  - 62 pkt., Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu - 61 pkt., Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałbrzychu - 58 pkt.

O ile etap I polegał na rozwiązaniu kilkunastu zadań testowych zamkniętych  i kilku otwartych, to etap II konkursu był praktyczny i stanowił połączenie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi oraz logicznym i strategicznym myśleniem.

Uczniowie rozwiązali  5 zadań, z dziedzin: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia z  historią. Ideą konkursu jest pokazanie, iż matematyka nie jest jedynie nauką wykonywania działań na liczbach, lecz przede wszystkim doskonałym narzędziem w całej nauce. Konkurs kładzie nacisk na praktyczne wykorzystanie matematyki w różnych(!) dziedzinach wiedzy. Konkurs służy pobudzaniu do kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia spójnego, interdyscyplinarnego modelu wiedzy uczniów oraz promowaniu pracy zespołowej i współzawodnictwa fair play.

Od bieżącego roku szkolnego wzrosła ranga konkursu, bowiem został zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratorium oświaty. Skutkuje to możliwością wymienienia na świadectwie ukończenia szkoły,  tytułu laureata i finalisty konkursu interdyscyplinarnego „Matematica Applicata”.

Tegoroczny konkurs miał niezwykle wyrównany poziom. O drużynowym zwycięstwie zadecydowały aż dwie dogrywki, pomiędzy szkołami PSP nr 5 i PSP nr 26.

FINAŁ:

Klasyfikacja drużynowa:
(Uczniowie będący w składzie zwycięskiej  drużyny, otrzymają tytuł laureata) 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu

Nagrodą w Konkursie jest puchar ufundowany przez dyrektora PSP nr 15 pana Pawła Łuczyńskiego. Jest to puchar przechodni.  Zwycięzca ubiegłorocznej edycji – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu, otrzymała tabliczkę pamiątkową z nadanym tytułem „Maestro di Matematica Applicata”.

Klasyfikacja indywidualna:
(zsumowane punkty indywidualne z I etapu + punkty zdobyte drużynowo w II etapie)

Tytuł laureata - Aleksandra Kaziniec, PSP nr 15
Finalista I stopnia - Filip Andrasz, PSP nr 28
Finalista II stopnia (ex equo) - Małgorzata Król, PSP nr 15
                                                Przemysław Bojarski   PSP nr 15

W przerwie technicznej konkursu odbyła się  Gala Talentów. Występy muzyczne i taneczne uczniów PSP nr 15 w Wałbrzychu umiliły i uświetniły tegoroczny konkurs „Matematica Applicata”.

Organizatorzy konkursu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)