Powstaje nowy Klub Seniora w Golińsku [FOTO]

czwartek, 7.9.2023 17:24 0

Powstaje nowy Klub Seniora w Golińsku. W poniedziałek, 4 września podpisana została umowa na utworzenie miejsca aktywności dla Seniorów pomiędzy Wykonawcą: Panem Mateuszem Kapułą Usługi Remontowo-Budowlane, a gminą Mieroszów.

Zagospodarowany zostanie parter budynku przy ulicy Golińsk 30. Realizacja zakończy się w grudniu bieżącego roku.

Wartość: 544 223,34 PLN
Dofinansowanie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej: 178.000,00 PLN
Wkład Gminy Mieroszów: 366 223,34 PLN

gmina Mieroszów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)