Podsumowanie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Wałbrzychu

wtorek, 28.6.2022 12:38 489 0

27 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Osoby biorące udział w wydarzeniu to przede wszystkim dzieci objęte WWRD w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Wśród atrakcji były: rodzinne warsztaty kreatywne, konkurencje rodzinne, zabawy taneczne, brokatowe tatuaże, wata cukrowa, oraz wizyta specjalnego gościa – żywej maskotki „Minionka”.

Przy okazji wyjaśniamy, czym jest Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy i jakie trzeba spełnić wymogi, aby dziecko mogło skorzystać z programu. Od czerwca 2022 roku wznawia działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy PPPP w ramach realizacji rządowego programu "Za życiem", którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu a Ministerstwem Edukacji Narodowej, w ramach WOKRO realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie dalszej edukacji i rehabilitacji. Pozyskanie dotacji w wysokości na pięcioletni okres realizacji programu jest efektem prowadzonych dotychczas w naszej poradni działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży.
To druga edycja projektu.

Głównym zadaniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat . Rodzice/opiekunowie prawni i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:
- udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
- organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
- wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
- organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu,
- koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu wałbrzyskiego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:
- zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Powiatu wałbrzyskiego
- posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności lub Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu bezpośrednio do dyrektora 518 787 925. Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie poradni przy al. Wyzwolenia24 w Wałbrzychu.

źródło: FB PPP-P w Wałbrzychu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)