Mieszkaniec gminy Czarny-Bór z tytułem profesora

piątek, 22.9.2023 12:34 1726 2

Dr hab. Inż. Jerzy Detyna decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 roku otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Pan Profesor pracuje na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. - Z wielkim uznaniem i szacunkiem obserwuję od wielu lat Pana rozwój kariery naukowej. Uzyskanie tak znamienitego tytułu naukowego to niebagatelny wkład w promocję gminy. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów naukowych, z których będą korzystać następne pokolenia - podsumowuje Adam Górecki, wójt gminy.

Pan Detyna ukończył z wyróżnieniem w 1995 r. studia w zakresie mechaniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W 2000 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Przyrodniczym. W 2008 r. w oparciu o monografię pt. „Maksimum entropii jako teoretyczne kryterium statystycznego opisu separacji materii granulowanej” oraz dorobek publikacyjny uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie mechanika. Naukowiec od 2010 r. pracował na stanowisku profesora uczelni.

Po habilitacji przedmiotem zainteresowań prof. Jerzego Detyny stała się tematyka związana z inżynierią biomedyczną – co było wynikiem współpracy ze specjalistami w tym zakresie zarówno z Politechniki Wrocławskiej (Wydziału Mechanicznego i Wydziału Podstawowych Problemów Techniki), jak również ze środowiska medycznego.

Prof. Jerzy Detyna jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest również autorem i współautorem trzech książek i 17 rozdziałów w książkach opublikowanych w renomowanych wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym.

źródło: UG Czarny Bór

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Odpowiadasz na komentarz:
Artur
czwartek, 01.01.1970 01:00
"Uzyskanie tak znamienitego tytułu naukowego"
Jest tylko jeden tytuł naukowy :)
Artur poniedziałek, 25.09.2023 20:28
"Uzyskanie tak znamienitego tytułu naukowego"
Jest tylko jeden tytuł naukowy :)
Student pwr piątek, 22.09.2023 15:51
czlowiek o niesamowitej wiedzy , byl moim wykladowca na politechnice w latach 2008-2012 mechanika techniczna, rownania rozniczkowe zwyczajne, technologie informacyjne. Podziwiam tą ogromną wiedzę , i gratuluje ;)