Nowy chodnik w Boguszowie-Gorcach

poniedziałek, 4.10.2021 14:38 425 0

Kolejna wspólna inwestycja zrealizowana przez Powiat Wałbrzyski i Gminę Boguszów-Gorce. Inwestycja związana z budową wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366 d ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach.

Zakres wykonanych robót to min. rozbiórka elementów istniejącego chodnika, wykonanie koryta pod chodnik, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławach betonowych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię chodnika, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej (warstwa ścieralna).Wartość zadania to 108 492,15 zł, inwestorem była Gmina Boguszów- Gorce.

Dofinansowanie ze strony Powiatu Wałbrzyskiego wyniosło 50 000,00 zł Chodniki wybudowano i przebudowano na powierzchni 400,45 m² , przy czym wybudowano chodnik ma długość 56,60 m, natomiast przebudowano chodnik na długości 172,40 m.

Źródło: FB Krzysztof Kwiatkowki - Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

Dodaj komentarz

Komentarze (0)