komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

niedziela, 19 maja 2019

Iwa, Piotra

Mamy odpowiedź ministerstwa ws. strajku w oświacie

piątek, 5.4.2019 15:15 , komentarze: 0 , odsłony: 419

Punktualnie o godzinie 8 rano w Centrum Dialogu Społecznego rozpoczęła się ostatnia tura rozmów z z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak zapowiedziała tuż przed spotkaniem Beata Szydło, rząd przyszykował kolejne propozycje. Czy spotkają się one z akceptacją środowiska nauczycieli?

Jeszcze nic nie jest przesądzone - uspokaja ministerstwo edukacji wierząc w to, że poniedziałkowy protest nie dojdzie do skutku. Tymczasem otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytania zadane minister edukacji Annie Zalewskiej. Niestety resort całą odpowiedzialnością obarczył dyrektorów szkół i samorządy.

Dyrektor przedszkola, szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom, uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku. Zapewnienie opieki ma odbyć się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta. Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu przedszkole, szkołę. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola, szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie warunków działania przedszkola, szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się w tych obowiązków. Warto podkreślić, że dyrektor szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły. Nawet jeśli zawiadomi rodziców o planowanym strajku, to nie zwalnia to dyrektora i organu prowadzącego przedszkole i szkołę z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Co ważne dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole, szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Rodzic ma prawo zapytać dyrektora w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach. Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole, szkoła nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego oraz kuratora oświaty - mówi rzecznik prasowy MEN, Anna Ostrowska

 

Wasze komentarze


Mati Autogaz
Mati Autogaz
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE