Lewiatan: Zakaz reklamy targetowanej zaszkodzi małym i średnim przedsiębiorstwom

piątek, 26.11.2021 13:46 454 0
  •        W Parlamencie Europejskim pojawił się pomysł wprowadzenia zakazu lub znacznego ograniczenia internetowych reklam targetowanych, czyli adresowanych do określonej grupy odbiorców.
  •        Konfederacja Lewiatan uważa, że obostrzenia uderzą nie w wielkich potentatów internetowych, lecz w polskie i europejskie,  małe i średnie  przedsiębiorstwa.

- Wszelkie zmiany prawa w zakresie ograniczenia lub zakazu cyfrowej reklamy targetowanej powinny być poprzedzone wnikliwą oceną skutków regulacji, z uwzględnieniem negatywnych konsekwencji takiego zakazu. Główną jego ofiarą  będą małe i średnie przedsiębiorstwa. To one najczęściej dysponują niewielkimi budżetami na promocję. Adresowanie reklam do konkretnych odbiorców, potencjalnych klientów, pozwala na skuteczne wsparcie, stosunkowo niewielkim kosztem, działalności MŚP. Pozwala również zachowywać rentowność tych firm i skutecznie docierać do potencjalnych odbiorców nawet bardzo niszowych towarów lub usług – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konsumenci wolą być odbiorcami reklam targetowanych niż zupełnie przypadkowych, niezwiązanych w żaden sposób z ich zainteresowaniami, czynnikami demograficznymi czy wcześniejszymi wyborami zakupowymi.

Uniemożliwienie targetowania reklamy znacznie obniży jej wartość dla reklamodawców, co z kolei nieuchronnie doprowadzi do odcięcia kolejnego źródła finansowania polskich przedsiębiorców. Istnieją dwie podstawowe konsekwencje takiego stanu rzeczy: dalsze pogorszenie i tak już słabej kondycji finansowej polskich mediów oraz – co ważniejsze - pozbawienie internautów dostępu do informacji, którą wydawcy – jeśli przetrwają - najprawdopodobniej uzależnią od opłaty subskrypcyjnej.

Nowe propozycje legislacyjne powinny odnosić się do zachowania spójności i zgodności projektowanych przepisów z obowiązującym prawem oraz zawierać ocenę skuteczności stosowania obowiązującego prawa. Należy pamiętać, że reklama cyfrowa jest dla wielu przedsiębiorstw drogą dotarcia do konsumentów. Jakakolwiek próba jej reformy nie powinna prowadzić do wzmocnienia dużych graczy, a osłabienia mniejszych. Ślepy zakaz stosowania cyfrowej reklamy ukierunkowanej mógłby mieć daleko idące negatywne konsekwencje dla konkurencyjności MŚP.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan kluczem do ograniczenia negatywnych i szkodliwych praktyk związanych z cyfrową reklamą targetowaną jest skoncentrowanie się na właściwym i skutecznym stosowaniu i egzekwowaniu istniejących regulacji prawnych, wspieranie pozytywnych przykładów samoregulacji rynku reklamy cyfrowej oraz oddzielne objęcie dedykowaną regulacją zagadnień reklamy politycznej.
           Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz

Komentarze (0)