komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

sobota, 25 maja 2019

Grzegorza, Urbana

Kolejne dofinansowania z środków PFRON

wtorek, 14.5.2019 09:37 , komentarze: 0
kategorie artykułu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje o realizacji kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mieszkające w Powiecie Wałbrzyskim mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji.

W ramach modułu II programu uczniowie kończący naukę w liceum lub technikum mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty czesnego, jak i dodatki np. na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Wnioski na dofinansowanie w ramach roku szkolnego 2019/2020 należy składać w okresie od 1 września do 10 października 2019 r.

Ponadto program skierowany jest także do niżej wymienionych adresatów i obejmuje dofinansowania w podanych obszarach i zadaniach:

Moduł I –likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – wnioski można składać od 1 czerwca do 30 sierpnia 2019 r.

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek do 16 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu;


Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy wszystkich kategorii:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu;

Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy wszystkich kategorii:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym z korzystania z usług tłumacza migowego,

Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:
 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku;

Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania :

 • orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia),
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudność w komunikowaniu się za pomocą mowy;

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • orzeczenie o niepełnosprawności ( do 16 roku życia),
 • znaczny stopień niepełnosprawności;

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości:
Jak w Obszarze C Zadanie 3

Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 roku życia)
 • znaczny stopień niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

Więcej szczegółów na temat realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl lub www.pcpr.walbrzych.pl

Informacji udzielają także pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 28 oraz pod nr telefonu 74 66 66 321/322.

źródło: FB Ziemia Wałbrzyska

 

Wasze komentarze


dzisiaj, 8 godz temu
dzisiaj, 14 godz temu
dzisiaj, 14 godz temu
piątek, 24.5.2019 12:20
piątek, 24.5.2019 10:59
piątek, 24.5.2019 10:17
piątek, 24.5.2019 10:06
piątek, 24.5.2019 09:55
piątek, 24.5.2019 09:35
piątek, 24.5.2019 09:33
piątek, 24.5.2019 08:46
czwartek, 23.5.2019 15:21
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE