komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

piątek, 26 kwietnia 2019

Marzeny, Klaudiusza

Gmina Walim ułatwia dostęp do usług teleinformatycznych

środa, 3.4.2019 11:51 , komentarze: 0 , odsłony: 462
kategorie artykułu:

300 zestawów komputerowych wysokiej klasy typu „All in One”, z oprogramowaniem i pięcioletnią gwarancją oraz z dostępem do Internetu, służy mieszkańcom Gminy Walim, 90 komputerów otrzymały szkoły oraz jednostki organizacyjne gminy, w tym wszystkie świetlice na terenie gminy! Walim nadal pozyskuje środki na rozwój społeczeństwa cyfrowego.

Gmina Walim, po raz kolejny, uzyskała dofinansowanie na działalność przeciw wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu „Podniesienie w okresie do 31 grudnia 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 13 300 osób powyżej 25 r.ż. objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw dolnośląskiego i lubuskiego”, jako jedyna gmina z Powiatu Wałbrzyskiego, Walim uzyskał dofinansowanie.  Na realizację projektu dostał 84 tys. zł.
To nie pierwsze środki uzyskane przez włodarzy tej gminy, z ukierunkowaniem na rozwój informatyczny naszego społeczeństwa. W 2014 roku Gmina Walim, dzięki swoim staraniom, pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 6.155.686,00 zł. na projekt pod nazwą „poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”. Co ważne projekt został tak skonstruowany, aby z budżetu gminy na ten cel nie przekazać ani złotówki. Pozyskana kwota była wtedy najwyższą w historii gminy. W ramach projektu, w 2015 roku wybudowano sieć szerokopasmową. Zakupiono 390 zestawów komputerowych. Wraz z dostępem do Internetu otrzymało je 300 rodzin z terenu Gminy Walim, szkoły oraz jednostki organizacyjne gminy, w tym wszystkie świetlice na terenie gminy. Wszyscy beneficjenci zostali przeszkoleni z obsługi komputera i korzystania z internetu. Należy tu dodać, że aby uzyskać status beneficjenta, należało spełnić kilka warunków – komputery i dostęp do internetu uzyskali uczniowie o bardzo wysokich ocenach nauczania, osoby o niskich dochodach, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz mieszkańcy 50+.
Z uwagi na ukształtowanie terenu budowa sieci była bardzo trudna. Do tej pory żaden operator komercyjny nie podjął się takiej inwestycji. Dodatkowo, na terenie gminy powstał szereg hotspotów, umożliwiających okazjonalny dostęp do internetu dla turystów oraz mieszkańców. W chwili obecnej Gmina Walim ma możliwość dostarczenia łącza internetowego o szybkości 1Gb/s prawie na całym terenie Gminy, jednak Urząd Komunikacji Elektronicznej, decyzją ograniczył szybkość udostępnianego łącza do 2Mb/s.

Urząd Gminy w Walimiu – jako jeden z nielicznych w kraju – w 2018 roku wprowadził Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD). Oznacza to, że wszystkie sprawy prowadzone są elektronicznie i tylko w wyjątkowych sytuacjach urzędnicy otrzymują dokumenty w formie papierowej. Urzędnicy pracują, wykorzystując najnowsze oprogramowanie, które zintegrowane jest z platformą ePUAP oraz profilem zaufanym.  Jak wszystkie zmiany – i te początkowo rodziły wiele problemów, potrzebne było wprowadzenie nowych umiejętności, nawyków oraz zmiany przyzwyczajeń. Jednak z upływem czasu, praca w systemie EZD, stała się czymś normalnym.

W Urzędzie Gminy uruchomiony został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, na platformie ePUAP uruchomiono szereg usług dla mieszkańców. Gmina Walim możliwości te uzyskała dzięki kolejnemu wnioskowi o dofinansowanie pn. „Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Walim”, w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – oś priorytetowa “Technologie informacyjno-komunikacyjne”.  Gmina Walim otrzymała na powyższe zadanie środki w wysokości  352 tys. zł.

Idąc dalej w kierunku rozwoju społeczeństwa cyfrowego, w grudniu 2018 roku, Gmina Walim przystąpiła do organizowanego przez Komisję Europejską konkursu WIFI4EU, polegającego na zapewnieniu obywatelom i odwiedzającym, dostęp do wysokiej, jakości Internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych. Pozytywna ocena projektu zaowocowała przyznaniem dla Gminy Walim bonu o wartości 15 tys. euro. Środki te będą przeznaczone na rozbudowę hotspotów w miejscach użyteczności publicznej. Projekt zostanie zakończony w połowie przyszłego roku, a aktualnie trwają prace nad jego realizacją.

O tym, że telekomunikacja i e-usługi są obecnie cennym dobrem, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego, w dobie wszechobecnej cyfryzacji, niezbędne jest zapewnienie dostępu do Internetu. Wykluczenie cyfrowe to poważne i wielowymiarowe zagrożenie. Wynika ono nie tylko z braku dostępności do internetu, ale także braku umiejętności z jego korzystania.  Wiedzą o tym dobrze władze Gminy Walim i dlatego od kilku lat stwarzają możliwości dla rozwiązania tego problemu.

źródło: UG Walim

 

Wasze komentarze


wczoraj, 19 godz temu
1
środa, 24.4.2019 09:08
czwartek, 18.4.2019 09:11
wtorek, 16.4.2019 00:00
poniedziałek, 15.4.2019 10:14
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork