Gmina Wałbrzych emituje obligacje przychodowe

wtorek, 3.7.2018 09:20 663 0

Zgodnie z Art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach (Dz. U. 2018 poz. 483) informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku Gmina Wałbrzych wyemitowała obligacje przychodowe o łącznej wysokości 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

Obligacje wyemitowane zostały na:
1) "Przedsięwzięcie 3", w skład którego wchodzi:
– „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych”,
– „Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej”,
– „Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej”.

2) "Przedsięwzięcie 5", w skład którego wchodzi:
– „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzanie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim”,
– „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle’a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu”,
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu”,
– „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej”,
– „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim” w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha,
– „Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu”

Więcej: kliknij TUTAJ

źródło: UM Wałbrzych

Dodaj komentarz

Komentarze (0)