328 firm z Dolnego Śląska wysłało wnioski do ZUS

czwartek, 25.5.2023 11:09 0

328 firm z Dolnego Śląska bierze udział w konkursie ZUS. w całej Polsce złożonych zostało 5155 wniosków a więc o blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym (3 987). To najwyższa wartość na tle dotychczasowych konkursów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Najwięcej wniosków zostało wysłanych w województwie Wielopolskim – 660, najmniej w Lubuskim – 111.
W tegorocznej edycji konkursu BHP Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci firmom o 10 mln więcej niż w poprzednim, czyli aż 100 mln zł. 

Najwięcej wniosków wpłynęło od firm zajmujących się [przetwórstwem przemysłowym 1 269 i budownictwem 1 837. Na trzecim miejscu znalazła się opieka zdrowotna i pomoc społeczna 661, na czwartym – handel detaliczny 618. Liczba pracowników, którzy są objęci projektami to aż 71 994. 

W ramach konkursu firma może uzyskać dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. 

Dofinansowane przez ZUS mogą być projekty, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi, lepsze oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym, ochronę przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną a także urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza i środki ochrony indywidualnej. Projekty dotyczyć mogą także zakupu urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. 

- W zmaganiach o 100 mln mogły wziąć udział te firmy, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz terminowo płaca podatki. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem – zastrzega Kowalska-Matis. 

Wykluczony z udziału w konkursie jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu.

Wnioskodawca nie może: zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

W ubiegłym 2022 roku nagrodzonych zostało 1098 firm w całej Polsce. Łączna kwota przyznanych środków wyniosła około 89,6 mln zł.

Wśród dolnośląskich firm, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ZUS są m.in.: Vratislavia Medica. DENTAL MED, ASEK LOGISTICS, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szóstka", Dom pomocy Społecznej w Opolnicy, Przedsiębiorstwo Komunalne "HEMIZ BIS", Rotomat czy Bonifraterskie Centrum Medyczne. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek