Gminny Program Wymiany Pieców w Czarnym Borze: Nabór wniosków rusza 15 marca

wtorek, 7.3.2023 18:08 359 0

Wójt Gminy Czarny Bór informuje, iż zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Czarny Bór Uchwałą  nr XXXII/164/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie  zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz oraz Uchwałą nr LXV/340/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska od 15 marca 2023 r. rozpocznie  się nabór wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne obejmujący demontaż nieekologicznego  źródła ciepła oraz zakup  i montaż źródła ciepła tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, kotłów na biomasę charakteryzujących się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku i pomp ciepła  w celu ogrzewania budynku lub ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym/lokalu mieszkaniowym/budynku wielorodzinnym.

Gmina Czarny Bór wyodrębniła w budżecie na ten cel w roku 2023 kwotę 200.000,00 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o zwrot maksymalnie 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż: 10.000,00 zł dla właścicieli domów jednorodzinnych, 5.000,00 zł dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, 3.000,00 zł dla kotłowni zasilającej w ciepło w budynku wielorodzinnym.

Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w roku 2023. O kolejności rozpatrywania wniosków i przyznaniu dotacji decyduje ich data wpływu do tut. Urzędu.

 

Szczegóły, wymagania oraz niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania tutaj:

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2023. - BIP Urząd Gminy Czarny Bór (czarny-bor.pl) 

Wnioski w wersji papierowej dostępne są również w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 1.

Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, tj. przed 15.03.2023r. nie będą rozpatrywane.

 

Gm. Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek