Gmina Czarny Bór podpisała list o stworzeniu Spółdzielni Energetycznej. Jakie korzyści otrzyma z tego tytułu? [Szczegóły]

wtorek, 7.3.2023 18:06 344 0

W środę, 1 marca podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu Spółdzielni Energetycznej. Stronami porozumienia są gmina Kamienna Góra, gmina Lubawka, gmina Czarny Bór i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM.

Celem powstania spółdzielni jest produkcja energii elektrycznej, cieplnej oraz biogazu dla interesariuszy podpisanego dziś porozumienia. Spółdzielnia jest rozwiązaniem pozwalającym w przyszłości znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby naszego samorządu - tania energia dla szkół, urzędu czy oświetlenia ulicznego.

Na ten moment spółdzielnię energetyczną tworzą 4 podmioty (3 gminy oraz spółka Sanikom). Docelowo zakładamy zaproszenie do współpracy lokalnych przedsiębiorców, którzy również będą mieli dostęp do taniej i zielonej energii.

Korzyści z założenia spółdzielni:
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu
- uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii
- poprawa jakości środowiska naturalnego
- poprawa konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich
- tworzenie nowych miejsc pracy i
- kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym.

Za koordynację prac związanych z utworzeniem spółdzielni odpowiedzialny jest Inkubator Przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra.

gm. Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek