Podpisano umowę na drugi etap modernizacji boiska w Głuszycy

wtorek, 7.3.2023 17:32 167 0

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz skarbnik gminy Głuszyca Agnieszka Świędrych podpisali umowę na II etap modernizacji boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy. W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia płyty boiska, renowacja nawierzchni oraz wygrodzenie strefy boiska.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki zostały pozyskane dzięki współpracy Gminy Głuszyca z LGD Partnerstwo Sowiogórskie.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek