Przebudowa ulicy Zachodniej w Boguszowie-Gorcach zakończona [Foto]

czwartek, 3.11.2022 15:07 267 0

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a szczególnie gminy Boguszów-Gorce inwestycja związana z remontem ulicy Zachodniej.

Wzdłuż drogi pojawiły się nowe chodniki, wyregulowane zostały cieki wodne, które zalewały jezdnię, położona jest nowa nawierzchnia i zamontowane są barierki ochronne i energochłonne w najbardziej newralgicznych punktach drogi. Pod wiaduktem kolejowym położone zostały nowe chodniki co znacznie podnosi bezpieczeństwo przepraw pieszych w tym miejscu.

Wyremontowany odcinek mierzy 766 m. Teraz kolej na Przedsiębiorstwo Wody Polskie, które powinno oczyścić koryto przydrożnego strumienia aby wiosenne roztopy nie doprowadziły do lokalnych podtopień. Zdaniem wykonawcy koryto potoku zamulone jest przynajmniej na 1,2 m, konieczne jest zatem przeprowadzenie prac melioracyjnych.

Inwestycja została zrealizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 125 780,99 zł cała inwestycja wyniosła 2 278 274,10 zł.

źródło: Krzysztof Kwiatkowski - starosta powiatu wałbrzyskiego

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek