W gminie Czarny Bór powstanie strefa aktywności gospodarczej

wtorek, 23.11.2021 11:53 419 0

W gminie Czarny Bór powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej. Czarnoborski samorząd na ten cel pozyskał z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej ok. 4,5 mln zł dofinansowania. 17 listopada 2021 w wałbrzyskim Ratuszu podpisano umowę dotyczącą tego projektu. Jest to na pewno historyczny dzień i gwarancja na rozwój gospodarczy naszej gminy. Dodatkowo trwają intensywne prace przy budowie S3 a przyległe położenie naszej gminy do tej inwestycji i bliskość węzła Kamienna Góra daje możliwość zwiększenia zainteresowania inwestorów naszymi obszarami - wyjaśniał podczas konferencji wójt Adam Górecki. Wnioskodawcą, inwestorem i operatorem projektu będzie Gmina Czarny Bór. Operatorem dla wybudowanych w ramach projektu sieci wodno-kanalizacyjnych będzie Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Operatorem infrastruktury drogowej, odwodnienia i światłowodowej będzie Gmina Czarny Bór. Operatorem infrastruktury elektrycznej będzie Tauron Dystrybucja S.A. Projekt o wartości ponad 7,749 411,68 mln zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 570 672,68 zł, co stanowi 74 procent jego wartości, zostanie zrealizowany do 28.02.2023 r. 

– Zakres planowanej inwestycji obejmuje podział terenu na 6 działek inwestycyjnych o wielkości od 6 252 m2 do 12 789 m kwadratowych oraz teren pod projektowaną infrastrukturę – wyjaśnia Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

Projekt przewiduje wykonanie robót drogowych (droga publiczna i komunikacja wewnętrzna), robót wodno – kanalizacyjnych (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym), robót elektrycznych (oświetlenie drogowe), sieci światłowodowej i makroniwelację. Uwzględniono w nim przygotowanie dokumentacji projektu, nadzór inwestorski i archeologiczny, zarządzanie projektem i promocję projektu oraz promocję terenów inwestycyjnych. Odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy zainteresowani zakupem uzbrojonych dzięki projektowi działek inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze. Działalność gminy, jako wnioskodawcy, będzie koncentrowała się na pozyskaniu inwestorów celem obłożenia terenów inwestycyjnych oraz wsparciu ich działalności gospodarczej przez stosowanie ulg stanowiących zachętę do inwestowania w Gminie Czarny Bór. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana odbiorcom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.

źródło: UG Czarny Bór

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek