XXVII Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

czwartek, 18.11.2021 11:23 298 0

Przesłuchania dla wszystkich kategorii odbędą się 01.12.2021, godz. 9.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, sala widowiskowa
Dane uczestników należy przesłać na adres organizatora do dnia 25.11.2021 r.
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Strzelecka 2 a 57-400 Nowa Ruda
tel./fax: 74 872 44 84 lub e-mail: ba@mok.nowaruda.pl

KARTA UCZESTNICTWA
- imię i nazwisko recytatora
- kategorię wiekową/wiek
- tytuł i pełne imiona i nazwiska autora recytowanego, śpiewanego utworu
- nazwę i adres instytucji reprezentowanej (telefon do kontaktu)
- imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu

źródło: UM Boguszów-Gorce

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek