Zjednoczeni pasją na spotkaniu roboczym

poniedziałek, 8.11.2021 11:46 430 0

4 listopada 2021 roku w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu po dłuższej przerwie związanej z ograniczeniami pandemicznymi spotkali się Zjednoczeni Pasją. W miłej atmosferze przedyskutowano wiele tematów. Przypomniane zostały zasady działania grupy, która oparta jest na partnerstwie i współdziałaniu. Omówiono zrealizowane projekty, w tym:

– Legendy Zamku Grodno

– Folder Kraina Sowiogórskich Tajemnic

– Rowerowa500, która zdobyła tytuł Turystycznego Produktu Roku 2021. W roku 2020 taki tytuł otrzymał Zamek Grodno.

Wójt Adam Hausman podkreślił, że  podejmowane przedsięwzięcia  w zakresie turystyki wymagają  zaangażowania i współpracy wszystkich członków i że wspólne działania wzmacniają promocję turystyki w Gminie Walim.
Zjednoczeni Pasją to grupa osób, którym na sercu leży rozwój turystyki w Gminie Walim. W jej  skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy w Walimiu  oraz przedsiębiorcy z terenu gminy, działający w zakresie turystyki i promocji. Grupa działa od 2012 roku. Lista członków jest oczywiście otwarta  – zapraszamy chętnych do wspólnego działania. Następne spotkanie odbędzie się tradycyjnie w pierwszy czwartek miesiąca – 2 grudnia 2021 r. o godz. 10.00.

źródło: UG Walim

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek