Lewiatan: Nowe przepisy o pracy zdalnej wymagają jeszcze doprecyzowania

piątek, 18.6.2021 10:12 619 0
  • Przepisy dotyczące pracy zdalnej powinny być precyzyjne i przejrzyste dla przedsiębiorców i pracowników oraz mniej sformalizowane.
  • Wdrożeniu pracy zdalnej do Kodeksu pracy powinna towarzyszyć szersza elektronizacja dokumentacji pracowniczej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, który wprowadza na stałe regulacje o pracy zdalnej, przedstawiło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Konfederacja Lewiatan zgłosiła szereg uwag, które dotyczą poszczególnych przepisów. 

- Proponujemy doprecyzowanie szczególnie kwestii związanych z rozliczaniem kosztów czy zwiększaniem wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie (na wniosek pracownika, z wyłączeniem szeregu obowiązków po stronie pracodawcy). W przypadku wniosków, oświadczeń (za wyjątkiem rozwiązania umowy) czy informacji wymaganych przepisami Kodeksu pracy postulujemy odejście, nie tylko w odniesieniu do pracy zdalnej, od formy pisemnej na rzecz postaci papierowej bądź elektronicznej – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. 

Wykonywanie pracy zdalnej będzie uzgadniane między pracownikiem a pracodawcą. Lewiatan opowiada się za zmniejszeniem obowiązków, które  mają być uwzględnione w takim porozumieniu, a także doprecyzowanie  sposobu wyliczania kosztów, biorąc pod uwagę fakt, iż pracodawca powinien mieć prawo do odejścia od rozliczania kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Wprowadzana instytucja ryczałtu kosztów powinna oznaczać, że na poziomie zakładowym można przyjąć pewną kwotę w stosunku do grupy pracowników, całej załogi. Opierając ją o przeciętne, zwyczajowo ponoszone koszty w danych okolicznościach. 

Lewiatan proponuje również doprecyzowanie przepisów dotyczących żądania pracy zdalnej przez pracowników – opiekunów dzieci do lat 4. Możliwość odmowy powinna obejmować nie tylko kwestie związane z organizacją pracy, rodzajem wykonywanych zadań. Odmowa może być również związana z umiejętnościami pracownika, jego podejściem do  pracy w tej formule.

Konfederacja Lewiatan

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek