Lewiatan: Plusy i minusy nowej wersji KPO

środa, 5.5.2021 10:58 987 0

Dzisiaj Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu ma zająć się rządowym projektem ustawy w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE. Od jego poparcia zależy uruchomienie 770 mld zł unijnych funduszy dla Polski.

W ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy pojawiło się kilka nowych, dużych reform dotyczących przede wszystkim ram fiskalnych, stanowienia prawa, rynku pracy, ułatwień w dostępie cudzoziemców do rynku pracy czy wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Dostaliśmy dokument bardzo rozbudowany – i to jest minus, bo przez to bardzo hermetyczny i trudny. Niezależnie od wymogów Komisji Europejskiej, potrzebna jest wersja light, bo KPO jest zbyt ważny, żeby go nie rozumieć.

- W KPO pojawiło się kilka nowych, dużych reform, przede wszystkim reforma ram fiskalnych, reforma procesu stanowienia prawa, reforma rynku pracy, ułatwienia w dostępie cudzoziemców do rynku pracy czy wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy. To powoduje, że z ważnego, KPO staje się super ważny, bo dotyczy najważniejszych procesów strategicznych w Polsce – od ich powodzenia będzie zależeć możliwość finasowania inwestycji wpisanych do dokumentu – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.  

Widać też próbę uwzględnienia wszystkich zaleceń semestru europejskiego – stąd zapewne między innymi „rozwiązania na rzecz dłuższego pozostawania na rynku pracy” czy wyzwania związane z jakością procesu stanowienia prawa – to plus nowej wersji dokumentu. 

Planowane inwestycje są podobne do tych z projektu KPO z lutego br. Rząd   rozbudował opisy, rozszerzył informację o sposobie kalkulacji kosztów, ale pomysły na co wydać pieniądze w zasadzie się nie zmieniły. Tu najlepszym przykładem jest praca zdalna: mamy co prawda w KPO reformę pracy zdalnej, ale inwestycje związane z jej wprowadzeniem w przedsiębiorstwach są dalej ograniczone do MŚP, mają budżet 44 mln euro, a sposób wdrażania nadmiernie przeregulowano. 

- Są też jednak zmiany na plus, które przede wszystkim polegają na rozszerzeniu kręgu potencjalnych beneficjentów lub zakresu wsparcia (tak jest w przypadku wsparcia dla sektora rolnego, w którym pojawili się przedsiębiorcy i gospodarstwa rolne i wsparcia w zakresie zielonych rozwiązań oraz włączenia w obszar interwencji na rzecz miast dużych ośrodków miejskich. Sporą zmianą jest część pożyczkowa, ale brakuje wyjaśnienia mechanizmu finansowania konkretnych inwestycji, a to wprowadza dodatkowe zamieszanie, bo podmioty, które mają z niej korzystać nie wiedzą co wpisanie do tej części oznacza – dodaje Marzena Chmielewska.

W nowym projekcie mamy szerszy opis zadań  i składu Komitetu Monitorującego, w którym pojawili się również partnerzy spoza administracji – w tym partnerzy społeczni, członkowie RDS. 

To czego zdecydowanie zabrakło w dokumencie to opis systemu wyboru projektów, w tym przede wszystkim zasad tworzenia kryteriów wyboru i zasady oceny tych projektów .

 Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek