I edycja Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „MatematicaApplicata”

poniedziałek, 11.6.2018 09:18 1271 0

29 maja odbył się II etap pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Matematica  Applicata”. Organizatorem Konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu.

Etap I odbył się 26 kwietnia 2018  i polegał na rozwiązywaniu testu zawierającego 15 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. W sumie do konkursu zgłosiło się 11 szkół.

Do II etapu Konkursu z największą sumą punktów zakwalifikowały  się szkoły:

PSP nr 28  z  Wałbrzycha
PSP nr 15 z  Wałbrzycha
PSP z Jedliny Zdrój,
PSP nr 5  z  Wałbrzycha
PSP z Oddziałami Integracyjnymi  nr 26 z  Wałbrzycha 

Finał rozegrał  się 29 maja 2018r. w godzinach od 9.00 - 12.30 w PSP nr 15, tj. siedzibie organizatora.  Nagrodą w Konkursie był puchar ufundowany przez dyrektora PSP nr 15 pana Pawła Łuczyńskiego. 

I miejsce zajęła i zwycięzcą konkursu okazała się PSP nr 28
II miejsce - ex aequo PSP nr 5 i PSP nr 15
III - PSP nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
IV miejsce - Miejska Szkoła Podstawowa z Jedliny Zdrój.

Zwycięzca otrzymał puchar przechodni oraz tytuł Maestro di mathematica applicata. Drużyny, które stanęły na podium otrzymały dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Przygotowania do konkursu trwały kilka miesięcy i zaowocowały dwuetapowym konkursem, w którym wskazywano na praktyczne wykorzystywanie matematyki w innych dziedzinach wiedzy, a w szczególności w fizyce, chemii, biologii i geografii. Ideą konkursu jest pokazanie, że matematyka nie jest jedynie nauką wykonywania działań na liczbach, lecz przede wszystkim doskonałym narzędziem w całej nauce. Do konkursu przystąpili uczniowie, którzy wykazują wybitne zainteresowania naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Pragną oni rozwijać swój potencjał intelektualny. Podczas współzawodnictwa uczniowie wykonywali zadania wymagające logicznego i strategicznego myślenia. Konkurs służył pobudzaniu do kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia spójnego, interdyscyplinarnego modelu wiedzy uczniów oraz promowania pracy zespołowej i współzawodnictwa fair play. 

Przykłady praktycznych zadań konkursowych:

Geografia
- wykonanie klimatogramu, na podstawie danych i następnie określenie strefy klimatycznej miejsca, o którym mowa

Chemia
- ułożenia domina chemicznego, co wymagało znajomości danych dotyczących poszczególnych pierwiastków chemicznych

Matematyka
- zastosowanie matematyki w architekturze (bryły i ich rzuty)

Fizyka
- wyznaczanie objętości i gęstości dwóch ciał, jednego pływającego i drugiego, które tonęło w wodzie

Biologia
- „smaczne zadanie” polegało na obliczeniu wartości kalorycznej posiłku oraz wykonanie tego posiłku z przygotowanych produktów spożywczych (przeliczanie w praktyce kcal na J [dżule]) 

Przebieg konkursu wzbogacony był o wykład pana profesora Stanisława Bartkiewicza pracownika Politechniki Wrocławskiej i mentora całego naukowego wydarzenia. Wykład dotyczył liczenia w ujęciu historycznym i praktycznym. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkich uczestników oraz chętnych uczniów innych szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „Matematica Applicata”. 

Organizatorzy Konkursu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek