Badanie Lewiatana. Czym dla firm jest dialog społeczny?

poniedziałek, 26.4.2021 11:17 610 0

6% przedsiębiorcom dialog społeczny kojarzy się przede wszystkim ze współpracą między pracodawcami, związkami zawodowymi i administracją – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Co trzeci badany (33%) pojęcie dialogu społecznego rozumie jako wymianę informacji w społeczeństwie, a co szósty (17%) jako działania informacyjne administracji wobec obywateli

Zdaniem przedsiębiorców głównymi zadaniami organizacji pracodawców są: wpływanie na kształt prawa (36%), ułatwianie kontaktów biznesowych (35%), reprezentacja firmy w sporach z administracją (29%) oraz integrowanie środowiska pracodawców (27%). 

Organizacja pracodawców, aby przyciągać przedsiębiorców powinna przede wszystkim charakteryzować się czterema cechami, być: profesjonalna (42%), ekspercka (41%), skuteczna (38%) oraz apolityczna (36%). 

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził pod koniec marca br. CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz

Komentarze (0)