KOMUNIKATY.doba.pl - nowy cennik!
mpk
LOTTO

piątek, 2 grudnia 2022

Balbiny, Bibianny

Ponad 200 mln zł na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w 2015 roku

piątek, 11.9.2015 11:34 , komentarze: 0 , odsłony: 697
kategorie artykułu:

Resort zdrowia podwyższy pensje pielęgniarkom i położnym. - Cieszy nas fakt, że w przesłanym 26 sierpnia do Ministerstwa Zdrowia stanowisku Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, po ponad dwumiesięcznych negocjacjach ze zrozumieniem stwierdziła, że proponowany wzrost wynagrodzeń, pomimo że jest niższy od oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych, jest możliwy do spełnienia cyt.: "rozumiemy jako realny i możliwy do wprowadzenia od 1 września 2015 roku" - informuje ministerstwo.

Anna Bajan, oddziałowa i specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego w szpitalu im. Falkiewicza na Brochowie we Wrocławiu

CZYTAJ TAKŻE: Dramatycznie spada liczba pielęgniarek na Dolnym Śląsku

Lucyna Bogumił, pielęgniarka na emeryturze, która 36 lat pracowała na anastezjologii i intensywnej terapii we wrocławskim szpitalu im. Marciniaka, mówi Doba.pl, że pielęgniarki są źle traktowane nie tylko w szpitalach, ale też i na wszystkich stanowiskach pracy. - Są niedoceniane, przepracowane i źle opłacane. Emerytura pielęgniarki to od 1600 do 1800 złotych brutto.Ochrona zdrowia jest niedoinwestowana i to się przekłada na pensje dla pracowników. Kiedy mówimy o pieniądzach, to mówimy o pieniądzach i warunkach pracy – wtedy wszyscy nas odsyłają do dyrektorów, a ci odsyłają nas do marszałka, wojewody i do NFZ. I nie ma pieniędzy na podwyżki dla pielęgniarek, ale dziwnym trafem znajdują się pieniądze dla lekarzy. Mówi się, że nie będzie podwyżek dla pielęgniarek, bo jest nas za dużo.

Protest pielęgniarek we Wrocławiu pod urzędem wojewódzkim

Resort zdrowia oraz NFZ zaplanowały na podwyżki dla pielęgniarek i położnych następujące kwoty:

 • około 228 mln zł – w 2015 roku
 • około 808 mln zł – do końca 2016 roku
 • około 1,5 mld zł – w 2017 roku

Łącznie jest to kwota w wysokości około 2,5 mld zł. 

W pozostałych obszarach będących przedmiotem negocjacji ministra zdrowia ze środowiskiem pielęgniarek i położnych zostały podjęte bądź będą realizowane następujące działania:

 1. Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wydał w dniu 8 września 2015 roku nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,  określające między innymi mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne. Skutkuje to możliwościami wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w ramach umowy z NFZ już od września br. w kwocie średnio 300 zł na etat . Decyzja należy do dyrektora podmiotu leczniczego w uzgodnieniu z reprezentacją pielęgniarek i położnych z zaleceniem uwzględnienia doświadczenia, umiejętności i kompetencji jako kryterium;
 2. Minister Zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zwanej dalej „ustawą", w zakresie doprecyzowania kwalifikacji i liczby pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach;
 3. Minister Zdrowia, na podstawie znowelizowanego art. 148 ust. 3 ustawy wyda rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 4. Prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne.
 5. Podwyżkami wynagrodzeń, o których mowa powyżej, zostaną objęte pielęgniarki i położne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ;
 6. Strony podejmą możliwe działania, w szczególności legislacyjne i organizacyjne, w celu zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które w perspektywie nie dłuższej niż 5 lat (to jest do końca 2020 r.) pozwoli wraz ze wzrostem wynagrodzeń, o których mowa wcześniej, na uzyskanie średniego wzrostu wynagrodzenia w przeliczeniu na etat pielęgniarki i położnej w wysokości 1.500 zł brutto (to jest w okresie 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2020 r.).
 7. Ministerstwo Zdrowia w dialogu ze środowiskiem rekomenduje celowość włączenia pielęgniarki i położnej także do obszaru badań naukowych i wdrożeniowych jako wyraz awansu zawodowego, ale także wzorem krajów rozwiniętych jako dodatkowe źródło dochodu.
 8. Przypominamy także, że dzięki staraniom Ministerstwa  Zdrowia pozyskano i wykorzystano środki unijne na rozwój i kształcenie pielęgniarek i położnych w wysokości 250 mln w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto do wykorzystania w roku bieżącym i kolejnych wynegocjowano dodatkowo aż 450 mln zł przeznaczonych na kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych. 
  Pismo Ministra Zdrowia z 31 sierpnia (odpowiedź dla NIPiP).
 9. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i środowisko pielęgniarek i położnych reprezentowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w dniu 8 września 2015 podpisało rekomendacje zawarte w dokumencie pt: „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze – rekomendacje i ich realizacja".
  Dokument dostępny w komunikacie: Kierownictwo MZ zaakceptowało dokument "Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja."
 10. Strony zobowiązały się, że do 15 października tego roku uzgodnią ostateczną treść ww. dokumentu oraz harmonogram wdrażania rekomendacji.
 

Wasze komentarze

sobota, 3.10.2015 08:30
piątek, 25.9.2015 10:29
1
sobota, 19.9.2015 08:15
środa, 9.9.2015 10:18
poniedziałek, 7.9.2015 09:18
poniedziałek, 7.9.2015 09:05
1
poniedziałek, 7.9.2015 09:02
wtorek, 1.9.2015 14:27
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
OSiR Dzierżoniów
OSiR Dzierżoniów
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
test
Czas generowania: 0,1631 sekund