komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

sobota, 8 sierpnia 2020

Cypriana, Emiliana

Wyjątkowa ochrona drzew we Wrocławiu

czwartek, 11.7.2019 11:35 , komentarze: 0 , odsłony: 1037
kategorie artykułu:

Obowiązują już, jako pierwsze w Polsce, „Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach”, dzięki którym podczas prowadzonych we Wrocławiu prac  budowlanych drzewa mają być lepiej chronione. To element nowego zarządzenia ws. ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podpisał je z końcem czerwca.

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu  w Swojczyckim Parku Czarna Woda urządza ścieżkę spacerową. Prace są prowadzone w trudnym terenie, mocno zadrzewionym i wąskim. Inwestor zapewnił nadzór ornitologiczny i dendrologiczny i już według nowych standardów dla zadania sporządzono także Plan Ochrony Drzew, więc mamy okazję, by pokazać jakie w tej dziedzinie chcemy stosować rozwiązania.

„Karty informacyjne do standardów ochrony drzew w inwestycjach” Wrocławia mają obowiązywać przy wszystkich procesach budowlanych prowadzonych na terenach gminnych. Ale stanowią jednocześnie katalog dobrych praktyk, który może być stosowany przez wszystkie zainteresowane właściwą ochroną drzew podmioty. Zarząd Zieleni Miejskiej już go prezentował na konferencji branżowej oraz firmom deweloperskim.

Wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada: - Ochrona drzew na budowach, z jaką mieliśmy i wciąż mamy do czynienia, jest zdaniem specjalistów i ekologów niewystarczająca, a w niektórych przypadkach nawet przeciwskuteczna.  Potrzebujemy bardziej szczegółowych instrukcji, które w formie kart, katalogu działań w różnych przypadkach,  zostały opracowane w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Karty zostały sporządzone na zlecenie ZZM przez dr Marzenę Suchocką z SGGW, ekspertkę w sprawach prowadzenia inwestycji w pobliżu drzew. Zebrała ona dostępną wiedzę na temat metod ochrony drzew w procesach inwestycyjnych.

- Zagadnienia dotyczące ochrony drzew na placach budowy podzielono na 12 tematów – od organizacji placu budowy, przez monitoring drzew, wyznaczanie Strefy Ochronnej Drzew, ochronę poszczególnych części drzewa (korzenie, pień, konary), po prace budowlane oraz projektowanie i zagospodarowanie terenu w SOD – wylicza dyrektor ZZM Jacek Mól.

Karty powołują się na obowiązujące akty prawne, na podstawie których zostały opracowane oraz przedstawiają graficzne przykłady dobrych i złych praktyk dotyczących postępowania z drzewami w czasie prac budowlanych, wraz z omówieniem konsekwencji zaniedbań. Karty zostały tak skonstruowane, by łatwo można było znaleźć w nich informacje również bezpośrednio na budowie.

Karty wprowadzają Inspektora Nadzoru Dendrologicznego, który będzie rozwiązywać na bieżąco problemy pojawiające się w terenie i decydować, jakie rozwiązania przedstawione w Kartach należy zastosować. IND ma zaplanować regularne wizyty na budowie, a jego ewentualne uwagi do dziennika budowy ma wpisywać Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej zastosował już modelowe rozwiązania ochrony drzew w czasie swoich inwestycji. W Parku Klecińskim podczas budowy oświetlenia obowiązywał plan ochrony drzew, wyznaczono Strefy Ochrony Drzew (ogrodzone i oznaczone grupy drzew i krzewów) oraz montowano kable elektryczne w rzucie koron metodą bezrozkopową (przewiertem sterowanym i przeciskiem), by nie uszkodzić korzeni. 

Obecnie ZZM prowadzi inwestycję w Swojczyckim Parku Czarna Woda, jest to zagospodarowanie terenu zielonego w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Zadanie polega na wybudowaniu ścieżki od ul. Gospodarskiej do terenu graniczącego z torami kolejowymi i pomostów oraz wyposażenie obiektu w elementy małej architektury i edukacyjne tablice informacyjne. Zaplanowano ją z uwzględnieniem zastanego drzewostanu. W ramach prac usunięto jedynie suche, zamierające i zagrażające bezpieczeństwu drzewa. Inwestycji będzie także towarzyszyć nasadzenie 45 drzew.

Wicedyrektor ds. inwestycji w ZZM Joanna Koniecka-Pasierska: - W ramach inwestycji wprowadziliśmy przyjazne dla drzew rozwiązania polegające na wykonaniu drewnianych chodników rampowych, na palach, co minimalizuje uszkodzenia korzeni. Wybudujemy żwirowy ciąg pieszo-rowerowy z ograniczoną głębokością podbudowy i lekkim wyniesieniem ponad poziom terenu z obrzeżem typu eko-board, co oznacza wykop na głębokość 18-20 cm zamiast 30-40 cm. Do tego omija on drzewa, by uniknąć wycinek. Zastosowaliśmy też ochronę indywidualną najcenniejszych dębów poprzez ogrodzenie i zabezpieczenie pnia.

Ponadto, za zgodą właściciela prywatnego, zaplecze budowy jak również główny ciąg komunikacyjny, zostały zlokalizowane na jego działce, sąsiadującej z terenem inwestycji, natomiast na samym terenie inwestycji może poruszać się jedynie mały, lekki sprzęt do korytowania i utwardzania ścieżki. Niewielkie wykopy pod pale dla chodników rampowych zostały wykonane ręcznie.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 3.8.2020 00:00
środa, 29.7.2020 13:18
poniedziałek, 27.7.2020 12:53
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki