Wybory prezydenckie we Wrocławiu

czwartek, 25.6.2020 12:26 1420 0

W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. We Wrocławiu uprawnionych do głosowania jest blisko 490 000 osób. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym każdy, kto przyjdzie do lokalu wyborczego przed godziną 21.00, musi mieć możliwość zagłosowania. Jednak w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, nie w każdym przypadku fizyczne przebywanie na terenie lokalu wyborczego będzie możliwe. Dlatego też, obwodowe komisje wyborcze są na takie okoliczności odpowiednio przygotowane. O godzinie 21.00 na końcu kolejki, jaka może ustawić się przed lokalem wyborczym, stanie osoba z komisji lub pracownik placówki, który będzie pilnował, aby wszystkie osoby, stojące przed nim, miały możliwość oddania głosu. W związku z tym praca niektórych komisji obwodowych może zostać wydłużona.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Do 15 czerwca 2020 r. we Wrocławiu udało skompletować się składy 312 obwodowych komisji wyborczych, w których zasiądzie ponad 1800 członków.
Członkowie komisji w trakcie specjalnie zorganizowanych spotkań wybrali przewodniczących i zastępców, a następnie przeszli szkolenia merytoryczne nakierowane na głosowanie korespondencyjne oraz sporządzenie protokołów z głosowania. W związku z obostrzeniami i koniecznością zapewniania im odpowiedniej ilości miejsca, spotkania zostały przeprowadzone w Hali Stulecia, w czterech turach po 78 komisji. Członkom zostały przedstawione wymogi sanitarne dotyczące pracy komisji obwodowych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r.
W chwili obecnej składy komisji zostały obsadzone, jednakże cały czas przyjmowane są zgłoszenia do tzw. rezerwy, na wypadek rezygnacji powołanych członków w ostatniej chwili.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

We Wrocławiu chęć głosowania korespondencyjnego wyraziło ponad 3800 osób - na liczbę wyborców blisko 490 tysięcy jest to mniej niż 1%. Do 23 czerwca były przyjmowane zgłoszenia osób pozostających w kwarantannie, na chwile obecną zostało złożonych ok. 250 wniosków, które podlegają weryfikacji.

PRZYGOTOWANIE PAKIETÓW WYBORCZYCH

Za pracownikami UMW niezwykle czasochłonny i wymagający proces – kompletowanie pakietów wyborczych, w skład których wchodziło wiele elementów, np. oświadczenie imienne, koperta z adresem wyborcy, koperta zwrotna z właściwym adresem komisji obwodowej itp. Trzeba pamiętać, że każda pomyłka mogła skutkować możliwością złożenia protestu wyborczego i nieważności głosu.
W proces pakowania zaangażowanych było około 30 osób, a pakiety w liczbie 3724 zostały doręczone Poczcie Polskiej w sobotę, 20 czerwca. Pozostałą część pakietów głosujący zdecydowali się odebrać osobiście.
Teraz czas na wyborców, którzy wspomniane pakiety mogą wrzucać do zwykłych, czerwonych skrzynek pocztowych. Poczta Polska nie wystawia specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych na wybory skrzynek. Czas wysyłania pakietów upływa 26 czerwca.
Wyborcy mają też możliwość złożenia pakietów w Urzędzie Miejskim, także do 26 czerwca, wówczas to Urzędnicy będą zobowiązani do przekazania pakietów do konkretnych obwodów w dniu głosowania.

ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ, ZGODNIE Z ROPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA

Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia ukazało się 15 czerwca 2020 r. Przewiduje zapewnienie członkom komisji jednorazowych maseczek i rękawiczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Wrocław wystąpił o zapotrzebowanie na środki ochronne dla 2700 osób, gdyż poza członkami komisji, w dniu wyborów należy zapewnić bezpieczeństwo także operatorom informatycznym, pracownikom placówek czy pracownikom UMW – ponadto należy także wziąć pod uwagę żywotność wspomnianych jednorazowych maseczek czy rękawiczek. Miasto jest w trakcie odbioru tych materiałów z rezerw rządowych. Zostaną one dostarczone do lokali w przeddzień głosowania.  
Wyborcy natomiast powinni przestrzegać ogólnie obowiązujących rygorów sanitarnych, tj. w lokalach wyborczych powinni mieć założoną maseczkę, zakrywając usta i nos, zachować 2-metrowy odstęp od pozostałych osób i stosować się do wyznaczonych specjalnymi żółto-czarnymi taśmami ścieżek. Na jednego wyborcę powinny przypadać 4m2 powierzchni, a o liczbie przebywających na raz osób w lokalu wyborczym, będzie decydowała komisja.
Na chwilę obecną ani Główny Inspektorat Sanitarny ani Ministerstwo Zdrowia nie wydało specjalnych rekomendacji dotyczących postępowania samych wyborców, zatem nie zostało w żaden sposób określone stosowanie przez głosujących własnych długopisów czy zasad obowiązujących przed lokalami wyborczymi. Wyborcy powinni poważne podejść do obowiązujących wymogów sanitarnych - zwłaszcza w zakresie posiadania maseczek i ewentualnie własnego długopisu.

SPRAWY EWIDENCJI LUDNOŚCI

23 czerwca zakończona została możliwość dopisania się do spisu wyborcówWe Wrocławiu o taką sposobność zawnioskowało ponad 35 tysięcy osób. Dla przykładu, do wyborów, które miały odbyć się 10 maja, dopisało się zaledwie 9 300 osób.
Wszystkim osobom, które zamierzają wyjechać w dniu głosowania, przypomina się, iż 26 czerwca (piątek) upływa termin pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego można głosować w jakiejkolwiek obwodowej komisji wyborczej na terenie Polski. To istotna kwestia zwłaszcza w kontekście np. wakacyjnego wyjazdu. Co ważne, wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców we Wrocławiu. Uwaga, zaświadczenie otrzymuje się na I i II turę wyborów! Dotychczas UMW wydał już ponad 4000 takich zaświadczeń.

LOKALE WYBORCZE

Warto sprawdzić, gdzie będziemy głosować, gdyż zmieniły się lokalizacje 24 komisji obwodowych, w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Obwieszczenia z numerami, granicami i siedzibami obwodowych komisji wyborczych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia – https://bip.um.wroc.pl/artykul/910/45886/numery-oraz-granice-obwodow-glosowania-i-siedziby-obwodowych-komisji-wyborczych. Tam, gdzie nastąpiła zmiana lokalizacji, były dostarczane do skrzynek pocztowych lub wywieszane na bramach odpowiednie ulotki, tak aby mieszkańcy danego rejonu Wrocławia mieli świadomość, gdzie mieści się ich lokal wyborczy.

Uruchomione zostały także wyszukiwarki siedzib obwodowych komisji wyborczych, zarówno wyszukiwarka Urzędu Miejskiego - https://bip.um.wroc.pl/artykul/910/45994/lokale-wyborcze-we-wroclawiu, jak i wyszukiwarka Państwowej Komisji Wyborczej - https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/organy_wyborcze/obwodowe/1/pow/26400

Przed głosowaniem zalecane jest sprawdzenie, gdzie dokładnie znajduje się odpowiedni dla danego rejonu lokal wyborczy.

Osoby mające problem z poruszaniem się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu organizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze  -https://bip.um.wroc.pl/artykul/883/45792/vademecum-wyborcy-osoby-niepelnosprawne-i-osoby-powyzej-60-r-z#transport

Dodatkowo osoby z niepełnosprawnościami, chcące wziąć udział w wyborach, o pomoc w dotarciu do konkretnego lokalu wyborczego mogą poprosić także miejskiego przewoźnika. MPK zgłoszenia przyjmuje przez infolinię, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00. Telefony będą przyjmowane do czwartku, 25 czerwca, do godziny 21.00.

Oficjalny portal internetowy Wrocławia www.wroclaw.pl przygotował specjalny serwis wyborczy - https://www.wroclaw.pl/portal/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-2020-serwis-specjalny

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach – pamiętajmy, każdy głos jest cenny!

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz