Wrocławski USK z tytułem „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

poniedziałek, 21.6.2021 15:26 266 0

II edycja programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” dobiegła końca. Celem programu jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego. Według obowiązujących przepisów powinno ono być standardem dostępnym w każdym polskim szpitalu, niestety według ekspertów nie wszędzie pacjenci mają do niego odpowiedni dostęp. Do programu zgłosiło się 58 placówek z całej Polski. Rada ekspertów, po zakończeniu certyfikacji nagrodziła 19 szpitali. Wśród laureatów znalazł się 1 szpital na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Oficjalne wręczenie certyfikatów odbyło się 11 czerwca podczas zjazdu POLSPEN. 

Leczenie przez żywienie szansą na szybszy powrót do zdrowia 

Żywienie kliniczne polega na podawaniu odpowiednich dawek substancji odżywczych (energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody) w postaci płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania (żywienie dojelitowe lub pozajelitowe). Odpowiedni dobór diety i sposobu jej podania pozwala poprawić lub utrzymać stan odżywienia pacjenta, a w wielu przypadkach jest gwarancją szybszego powrotu do zdrowia. 

Niestety, w praktyce bardzo często nie zwraca się uwagi na stan odżywienia chorych, a leczenie żywieniowe jest rozpoczynane lub jest prowadzone za krótko i za późno. Program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” ma na celu upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego. Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), a swoim patronatem program objęli: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Apetyt na Życie oraz Farmakoekonomika Szpitalna. 

Nagrodzone placówki w woj. dolnośląskim 

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się jeden szpital z województwa dolnośląskiego. Jest to Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

„Placówki te spełniają wysokie standardy w żywieniu klinicznym co z pewnością ma wpływ na szybszy powrót pacjentów do zdrowia oraz lepsze rokowania w chorobach przewlekłych. W szpitalach leczenie żywieniowe jest dostępne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i jest dostosowane do indywidualnych potrzeb chorego ” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Program Certyfikacji – potwierdzenie najwyższych standardów w żywieniu klinicznym

Ostatnie lata wyraźnie pokazały problem polskich szpitali, polegający na niewykorzystaniu refundacji na diety pozajelitowe i dojelitowe. Pacjenci, którzy nie mogli przyjmować diet doustnych, bardzo często po prostu głodowali, ponieważ w szpitalu nie było prowadzone odpowiednie żywienie kliniczne. „Jeżeli pacjent nie jest w stanie samodzielnie przyjmować pokarmów, powinien otrzymać leczenie poza i dojelitowe. Preparaty te są refundowane w ramach leczenia pacjenta” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

W ramach programu Rada Ekspertów opracowała kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które są podstawą uzyskania  certyfikatu. Dla realizacji tych zasad niezbędne jest dokonywanie rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta oraz udostępnienie leczenia żywieniowego każdemu pacjentowi ze wskazaniami do takiego leczenia.

„Wprowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności terapii żywieniowych stosowanych w szpitalach jest niezbędnym elementem niosącym za sobą pozytywne konsekwencje zarówno dla pacjenta, jak i samej placówki. Efektywna terapia żywieniowa w leczeniu pooperacyjnym pacjenta pozwala na ograniczenie powikłań, co przekłada się na koszty leczenia i czas pobytu w szpitalu. Niestety nadal powszechne jest niedożywienie szpitalne. Wielokierunkowe konsekwencje niedożywienia przekładają się nie tylko na efekty leczenia, ale także stan zdrowotny po zakończeniu terapii” – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

Celem leczenia żywieniowego jest poprawa stanu odżywienia, utrzymanie prawidłowego rozwoju, poprawa rokowania, przyspieszenie wyleczenia i umożliwienie zastosowania innych metod leczenia. Pacjent żywiony klinicznie zdecydowanie szybciej powraca do normalnej aktywności fizycznej i psychicznej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentów, którzy przechodzą poważne operacje i są leczeni onkologicznie.

Jak uzyskać certyfikat?

Szpital, aby wziąć udział w programie, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie zgodnie z kryteriami spełnić liczne wymagania, które w kolejnym etapie będą weryfikowane przez Radę Ekspertów, podczas wizytacji. Eksperci: prof. nadzw. dr hab. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz,
dr n. med. dr hab. n. med. Przemysław Matras, dr n. med. Michał Jankowski, dr n. med. Aleksandra Kapała,  dr n. med. Barbara Kuczyńska, dr n. med. Anna Zmarzły, dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka, lek. med. Kinga Szczepanek, dr n. o zdr. Krystyna Majewska, dr n. o zdr. Edyta Wernio, dr n. farm. Maria Cieszewska-Jędrasik, mgr Karolina Goral, mgr Agnieszka Surwiłło-Snarska, mgr Magdalena Sumlet, mgr farm. Gabriela Pierzynowska  po weryfikacji, przyznają szpitalom punkty za poszczególne kryteria, a ich ilość decyduje o przyznaniu certyfikatu. Otrzymanie certyfikatu, który potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej jest przyznawany na okres 2 lat. 

Uroczyste wręczenie

Podczas wręczenia certyfikatów eksperci podsumowali przebieg certyfikacji, z którego płynie wiele ciekawych wniosków. „Deklaracje składane przez szpitale w formularzu zgłoszeniowym nie zawsze są faktycznie przestrzegane w rzeczywistym funkcjonowaniu szpitali. Do najsłabszych punktów certyfikacji należy poradnictwo ambulatoryjne, dostęp do kompletnych mieszanin oraz cykliczne szkolenia personelu. Najlepiej z kolei wypadły diagnostyka laboratoryjna i dostęp do leków, diet medycznych oraz preparatów do żywienia i sprzętu” – komentuje dr n. med. Michał Jankowski, Adiunkt Katedry Chirurgii Onkologicznej CM UMK, Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Pomimo różnic między zgłoszeniami a rzeczywistością, szpitale wykazywały dobre przygotowanie do certyfikacji, a procedury i praktyka były oparte na powszechnie uznanych standardach.

„Jest to wyróżnienie dla naszej pracy, szczególnie w dobie pandemii kiedy borykamy się z wieloma, zaskakującymi nas problemami. Dziękujemy za uwagi, będziemy je skutecznie realizować, myślę, że osłabienie pandemii pozwoli nam na większe zaangażowanie w propozycje, które są zamieszczone w uwagach” – podsumowała prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka, kierownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, podczas uroczystego wręczenia certyfikatów.

Leczenie Żywieniowe jest refundowane i powinno być dostępne dla wszystkich pacjentów

Żywienie kliniczne jest niezwykle istotną częścią leczenia wielu chorób, które podejmuje się by poprawić lub utrzymać stan odżywienia pacjenta. Leczenie obejmuje ocenę stanu odżywienia pacjenta, ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze, zlecanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania, monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia.

Polska służba zdrowia korzysta z refundacji żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego, a lekarze mają  świadomość potrzeby korzystania z żywienia klinicznego, natomiast problem niedożywienia szpitalnego wciąż dotyka dużej liczby pacjentów.

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu tworząc program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” pomaga całej kadrze medycznej podnieść jakość leczenia żywieniowego w szpitalach i uregulować proces żywienia w wielu placówkach.

Kolejna edycja

Certyfikat jest przyznawany na dwa lata, a kolejna już III edycja programu ruszy niebawem. W kolejnej odsłonie programu będą mogły odnowić swój certyfikat szpitale, które zostały nagrodzone w I edycji, ale również wszystkie te szpitale, które nie przeszły certyfikacji lub ze względów pandemicznych musiały zrezygnować z uczestnictwa. W programie oczywiście mogą wziąć udział wszystkie szpitale, które po raz pierwszy będą przystępować do certyfikacji.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)