komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

sobota, 23 stycznia 2021

Ildefonsa, Rajmunda

Wrocław dużo straci przy ograniczonych środkach unijnych

czwartek, 26.11.2020 10:39 , komentarze: 0 , odsłony: 254
kategorie artykułu:

Od czasu wejścia do Unii Europejskiej Wrocław otrzymał ponad 2,6 mld zł dofinansowania na projekty infrastrukturalne i społeczne. Dzięki temu możliwa była realizacja blisko 500 inwestycji, które wyraźnie wpłynęły na rozwój miasta. Zablokowanie środków unijnych oznacza dla miasta utratę szansy na realizację wielu ważnych przedsięwzięć służących mieszkańcom.

Wśród projektów, które zostały zrealizowane i wciąż jeszcze są realizowane w ze środków unijnych, znalazły się takie inwestycje jak budowa Narodowego Forum Muzyki czy przebudowa Teatru Muzycznego Capitol. Także infrastruktura związana z Euro 2012 wybudowana została ze znaczącym dofinansowaniem Unii Europejskiej.
Równie ważne są tu inwestycje w transport publiczny m.in. budowa Trasy Autobusowo-Tramwajowej czy rozbudowa Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego we Wrocławiu, a także setki projektów społecznych w zakresie edukacji czy włączenia społecznego.

Konieczne unijne dofinansowanie

– Bez unijnego dofinansowania przedsięwzięcia te byłyby znacząco utrudnione – twierdzi Dorota Olearnik, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Również kolejne miejskie inwestycje planujemy m.in. w oparciu o wiedzę na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z aktualną wiedzą wynegocjowane środki dla Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 to 1 074,3 mld euro. W tym planowana alokacja dla Polski to 66,4 mld euro. Potwierdzono również informację o zakwalifikowaniu Dolnego Śląska do regionów przejściowych. Oznacza to, że maksymalny poziom dofinansowania dla takich obszarów wyniesie 70%, a nie 55%, jak zakładały pierwotne koncepcje.

Wiadomo już także, że Fundusz Odbudowy wyniesie 750 mld euro, z czego dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności RRF ma przypaść 57,3 mld euro, natomiast z instrumentu ReactEU – około 2 mld euro. W sumie Polska mogłaby zatem otrzymać w perspektywie finansowej 2021-2027 około 125 mld euro dotacji.

Cele Wrocławia wpisują się w priorytety UE

Znane są już główne cele tematyczne i priorytety Komisji Europejskiej, jakimi będzie się ona kierować przy dzieleniu alokacji.

– Istotne jest to, że wiele zadań planowanych w naszym nowym budżecie, wpisuje się w cele Unii Europejskiej – mówi Dorota Olearnik. – To m.in. inwestycje w transport niskoemisyjny czy transformacja cyfrowa. Dzięki temu już teraz możemy przygotowywać przedsięwzięcia myśląc o ich przyszłym wpisywaniu się w konkretne wytyczne unijne.

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przekazane zostały już wstępne fiszki projektowe do powstającego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2021-2027. Wśród wielu potrzeb zgłoszono m.in., przedsięwzięcia wpisujące się w politykę Zielonego Ładu - rozbudowę floty transportu nisko- i zero emisyjnego oraz liczne projekty termomodernizacyjne i związane z gospodarką odpadami.

Wrocław zgłosił także dwa duże projekty jako propozycje do Krajowego Programu Odbudowy powstającego w ramach Funduszu Odbudowy. Pierwszy z nich to jest związany z budową placówek szkolno-przedszkolnych oraz wzmocnieniem kompetencji zawodowych i osobistych opiekunów. Natomiast drugi to projekt infrastrukturalny wpisujący się w politykę Zielonego Ładu, zakładający inwestycje w zrównoważony transport i likwidację niskiej emisji. Wśród planów miasta znajdują się także liczne przedsięwzięcia wspierające osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem, a także poprawiające warunki życia osób z niepełnosprawnościami.Blokada unijnego budżetu to koniec szybkiego rozwoju

– Jeśli budżet Unii Europejskiej zostanie zablokowany, część z planowanych przedsięwzięć nie będzie mogła zostać zrealizowana w planowanym terminie – uważa Dorota Olearnik. - Konieczna będzie zmiana priorytetów. Spośród wielu ważnych inwestycji, będziemy mogli zrealizować tylko nieliczne. Na inne przedsięwzięcia mieszkańcy Wrocławia będą zmuszeni czekać przez kolejne lata, mimo że z pomocą środków unijnych ich realizacja mogłaby się rozpocząć znacznie szybciej.  

Niezatwierdzenie budżetu Unii Europejskiej do końca roku doprowadzi do sytuacji, w której uruchomione zostanie tzw. prowizorium budżetowe. Oznacza to, że w roku 2021 wypłacana będzie co miesiąc 1/12 budżetu przyznanego na 2020 rok, a środki te będą przeznaczone tylko na bieżącą działalność administracyjną, wypłaty w ramach trwających już projektów oraz dopłaty dla rolników. Realnie oznacza to brak środków na nowe inwestycje oraz na trwające już przedsięwzięcia możliwe do dofinansowania w ramach ReactEU (część Funduszu Odbudowy), którego kwalifikowalność biegnie od lutego 2020 r.

– Niestety zablokowanie Funduszu Odbudowy oznacza utratę szansy dla całego kraju na zastrzyk finansowy skierowany na odbudowę gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 – dodaje Dorota Olearnik.

źródło: wroclaw.pl

 

Wasze komentarze

czwartek, 21.1.2021 13:33
czwartek, 21.1.2021 13:36
poniedziałek, 18.1.2021 14:47
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele