V Ogólnopolski Kongres Politologii

piątek, 16.9.2022 10:48 107 0

V Ogólnopolski Kongres Politologii odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniach 21-23 września 2022 r.

Otwarcie Kongresu 21 września o godz.11.00 i na debatę inauguracyjną o godz. 12.00.

W ostatniej dekadzie świat polityki wkroczył w okres turbulencji, co do charakteru nieznanych nawet w okresie zimnej wojny, choć był to czas konfrontacji na wielką skalę. Zawirowania te skłaniają do bliższego przyjrzenia się dwóm kategoriom – dychotomii ładu i chaosu – stanowiącym podstawę refleksji uczestników V Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, który odbędzie się we wrześniu 2022 roku we Wrocławiu.

W przekonaniu organizatorów Kongres winien stać się forum, podczas którego podejmiemy się próby diagnozy świata polityki w cyklach, które można obserwować i analizować, a także diagnozę przyczyn chaosu oraz erozji fundamentów ładu we współczesnej polityce. Wśród podejmowanych tematów nie zabraknie odniesień do roli zmian generacyjnych, postępu technologicznego, kryzysu przywództwa, kryzysu klasy politycznej, przesuwania się priorytetów społecznych, fluktuacji systemów partyjnych, a także wyzwań globalnych takich, jak dezintegracja ładu międzynarodowego i systemów regionalnych, kryzysy migracyjne oraz nowe procesy państwowotwórcze w różnych częściach świata. W dyskusjach pojawiać się będzie szeroko rozumiany temat demokracji i kondycji systemów demokratycznych, a także erozji debaty publicznej, autorytetów, mechanizmów politycznych.

Obecna dynamika zmian w świecie może podważyć dotychczasowy stan, który zwykliśmy nazywać ładem, imperatywem zorganizowanego społeczeństwa. Z drugiej strony nieład nie wyraża twórczego fermentu, jest dowodem zagubienia społecznego azymutu. Złożoność powyższych zjawisk skłoniła organizatorów Kongresu do zajęcia się tematem ujętym w myśl przewodnią spotkania politologów we Wrocławiu, zgodnie z którą podejmiemy się próby zdiagnozowania przyczyn chaosu oraz funkcjonowania ładu we współczesnej polityce. Serdecznie zapraszamy!

 

prof. dr. hab. Robert Alberski,  dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Tadeusz Wallas, przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN

 prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Dodaj komentarz

Komentarze (0)