„The Best OFF” – przegląd spektakli offowych w Instytucie Grotowskiego

środa, 20.2.2019 09:30 754 0

6 najlepszych spektakli, spośród 224 zgłoszonych do 1. Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best OFF”, zostanie zaprezentowanych w Instytucie Grotowskiego w dniach 7–10 marca 2019 roku. 

- W 2017 roku powstał pierwszy w historii polskiego offu ogólnopolski konkurs, który ma za zadanie wyłonić najlepsze premiery sezonu. Jego misją jest stymulowanie rozwoju polskiego teatru offowego i wspieranie eksploatacji jego spektakli. „Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Katarzyna Knychalska, członkini jury. Wśród zgłoszonych 224 spekta­kli znalazły się praktycznie wszystkie największe offowe marki, ale też cała masa niezwykle ciekawych młodych twórców, często takich, o których usłyszeliśmy po raz pierwszy”. W czerwcu 2018 roku w 1. Konkursie na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best OFF”przyznano nagrodę główną za najlepszy spektakl przedstawieniu „Curko moja ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk” Teatru Zamiast wg koncepcji Magdaleny Drab i wyróżniono pięciu równoważnych laureatów: „Baby” Fundacji Szafa Gra, „Ghost Dance” Teatru Brama, „Gwoli jakiejś tajemnicy” Teatru Tetraedr, „Matryca [Prześwit]” Pawła Grali, „MY|WY” Krakowskiego Teatru Tańca. 

W Instytucie Grotowskiego odbędzie się przegląd spektakli wszystkich laureatów. „Curko moja ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk” to spektakl, który mierzy się z problemem autentyzmu emocji i formalizacji relacji społecznych. Spotkanie podczas wernisażu wystawy malarki naiwnej Marii Wnęk staje się przyczynkiem do rozważań na temat relacji społecznych i postrzegania osób z marginesu. „Baby” to przedstawienie inspirowane życiem kobiet śląskich – córek, matek i babć. Najważniejszą warstwą spektaklu są pieśni – poprzez muzykę bohaterki oddają swoje emocje, opowiadają, co dzieje się w ich wnętrzu. „Ghost Dance” jest działaniem muzyczno-teatralnym inspirowanym m.in. twórczością Allena Ginsberga, Patti Smith, twórczością ludową wymierających cywilizacji czy manifestami antykapitalistycznymi. Jest to symboliczne przywołanie rytuału tańca ducha w obronie wymierających wartości. „Gwoli jakiejś tajemnicy” to opowieść „inicjacyjna”. Młodzi aktorzy kroczą z wymagającym przewodnikiem, jakim jest Witold Gombrowicz, po świecie natury człowieka – pokrętnej, pełnej pozorów, fałszu, cynizmu, ze skłonnością do prowadzenia gier. „Matryca [Prześwit]” w swojej formie stanowi rzeźbę codzienności, w której wymiennie dochodzi do zbliżania i oddalania się w relacji z drugim człowiekiem. Spektakl „MY|WY” wyrasta z inspiracji polską techniką tańca współczesnego, spajającą polską tradycję ludową i przetwarzającą ją w specyficzny kod ruchowy.

Organizatorami konkursu są kwartalnik teatralny „nietak!t” wydawany przez Fundację Teatr Nie-Taki oraz portal Teatralny.pl. Spektakle grane są w języku polskim, z wyjątkiem dwóch przedstawień tanecznych, „Matryca [Prześwit]” i „MY|WY”, których główną materię stanowi ruch, co sprawia, że są zrozumiałe dla niepolskojęzycznych odbiorców. Instytut Grotowskiego jest partnerem 1. i 2. edycji konkursu. Więcej informacji na: https://bit.ly/2GsECjP

 

Program

czwartek 7/03

19:00 Sala Teatru Laboratorium

Paweł Grala: „Matryca [Prześwit]”

 

piątek 8/03

18:00 Studio Na Grobli

Krakowski Teatr Tańca: „MY|WY”

 

20:00 Sala Teatru Laboratorium

Fundacja Szafa Gra: „Baby”

 

sobota 9/03

18:00 Studio Na Grobli

Teatr Brama: „Ghost Dance”

 

20:00 Sala Teatru Laboratorium

Teatr Tetraedr: „Gwoli jakiejś tajemnicy”

 

niedziela 10/03

19:00 Sala Teatru Laboratorium

Magdalena Drab: „Curko moja ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk”

 

Miejsca

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium » Przejście Żelaźnicze

Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli » ul. Na Grobli 30/32

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz