Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Przyjaźni

niedziela, 29.4.2018 14:00 892 0

W rejonie ulicy Przyjaźni i Braterskiej może powstać kolejna duża inwestycja mieszkaniowa, która zakłada budowę 550 mieszkań.Już dziś ulica Przyjaźni jest zakorkowana w godzinach szczytu, a gdy inwestycja powstanie problemy się pogłębią, ponieważ na ulice ruszą dodatkowe samochody. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2003 roku na terenie inwestycji przebiegała napowietrzna linia energetyczna. Teren ten nie był zatem przeznaczony pod zabudowę. Obecnie linia energetyczna została wkopana w ziemię, co umożliwiło inwestorowi złożenie pozwolenia na budowę. Teren inwestycji w mpzp (3U) przeznaczony był pod działalność usługową z uzupełnieniem o funkcję mieszkaniową. Zaprezentowany projekt inwestycji odwraca proporcje - dominująca będzie funkcja mieszkaniowa a uzupełnieniem będzie funkcja usługowa.

Negatywnie do pomysłu odniosła się Rada Osiedla Krzyki - Partynice, która podjęła uchwałę, w której apeluje o wydanie negatywnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Inwestycję negatywnie oceniają również mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej. 

W związku z tym, że inwestycja pogłębi problemy komunikacyjne w tej części miasta, zwiększy korki, koniecznym jest podjęcie precyzyjnych analiz wpływu inwestycji na otocznie. Sprawdzenia wymaga czy obecna infrastruktura komunikacyjna będzie w stanie przyjąć wzmożony ruch samochodowy, który wygeneruje inwestycja.

Od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w 2003 roku wiele się zmieniło, zatem przed podjęciem decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczna jest przeprowadzenie analizy urbanistycznej i ponowne przeliczenie wpływu inwestycji na obecną infrastrukturę komunikacyjną.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)