Stanowisko Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy w sprawie Funduszu Odbudowy

czwartek, 18.3.2021 14:29 181 0

Dolnośląska Rada Wojewódzka opowiada się za jak najszybszą ratyfikacją przez Polskę unijnego Funduszu Odbudowy. Rosnąca ilość zachorowań w Europie i związane z pandemią problemy ekonomiczne wielu krajów wymagają wsparcia ze strony Unii Europejskiej, w tym przeznaczenia na walkę ze skutkami covid-19 dodatkowych środków finansowych. W ramach Funduszu Odbudowy do Polski może trafić ponad 250 miliardów złotych. Próba opóźniania ratyfikacji Funduszu Odbudowy lub jego uzależnienia od spełnienia przez obóz władzy dodatkowych warunków politycznych jest niezgodne z polską racją stanu. Dlatego wzywamy posłów Klubu Parlamentarnego Lewicy do poparcia unijnego Funduszu Odbudowy.

Przygotowany przez Unię Europejską Fundusz Odbudowy jest też ważnym krokiem w kierunku dalszej integracji europejskiej. Jest wyrazem solidarności społeczeństw Europy w walce z pandemią i wspólną odbudową europejskich gospodarek. Polską racją stanu jest w tym procesie wziąć aktywny i konstruktywny udział. Ratyfikacja Funduszu Odbudowy jest elementem tego procesu, a poparcie Nowej Lewicy jest działaniem proeuropejskim i wyrazem odpowiedzialności za Polskę.

Jednocześnie mając na uwadze dotychczasowe działania rządu premiera Mateusz Morawieckiego przy rozdziale środków centralnych, żądamy zastosowania sprawiedliwych kryteriów ich podziału.

W tak ważnym momencie dla Polski, przy podejmowaniu tak ważnego stanowiska świadczącego o europejskiej solidarności, wzywamy kierownictwo Lewicy do zarządzenia dyscypliny klubowej w głosowaniu nad tak kluczowym dokumentem.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz