komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

środa, 25 listopada 2020

Erazma, Katarzyny

Samorządy dla Polski - nowe stowarzyszenie. Prezydent Wrocławia w Radzie Programowej

wtorek, 1.9.2020 13:51 , komentarze: 0 , odsłony: 812
kategorie artykułu:

Wczoraj, 31 sierpnia w Gdańsku, w 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie SAMORZĄDY DLA POLSKI. Do Rady Programowej nowego stowarzyszenia wszedł m.in. Prezydent Wrocławia.
- Blisko 100 samorządowców utworzyło stowarzyszenie Samorządy dla Polski. My, samorządowcy, mamy różne rodowody polityczne i różne historie oraz biografie, ale jeden wspólny cel: praca dla mieszkańców naszych lokalnych ojczyzn i troska o nie. Dziękuję koleżankom i kolegom za zaufanie i wybór do Rady Programowej – powiedział Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia, podczas spotkania inaugurującego działalność stowarzyszenia.

Na spotkaniu 31 sierpnia w Strefie Samorządowej w Gdańsku samorządowcy wybrali władze nowego stowarzyszenia.

Do Zarządu stowarzyszenia weszli: Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Dorota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin, Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku, Mirosław Lech – wójt gminy Korycin i Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki.  

Do Rady stowarzyszenia weszli: Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, prezes Unii Metropolii Polskich, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Jacek Jaśkowiak - prezydent Poznania, Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Hanna Zdanowska - prezydent Łodzi, Marcin Krupa - prezydent Katowic, Arkadiusz Chęciński - prezydent Sosnowca, Rafał Bruski - prezydent Bydgoszczy, Anna Mieczkowska - prezydent Kołobrzegu, Olgierd Geblewicz - marszałek woj. zachodniopomorskiego, prezes Związku Województw RP, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Andrzej Płonka - starosta bielski, prezes Związku Powiatów Polskich, Patryk Gabriel - wicestarosta starogardzki, Małgorzata Matusiak - starosta trzebnicka,  Krzysztof Iwaniuk - wójt Terespola, prezes Związku Gmin Wiejskich RP, Małgorzata Kołodziejczak - wójt gminy Pruszcz Gdański, Damian Raczkowski - radny miasta Łodzi.

- O tym jak ważna jest współpraca samorządowa mówił Paweł Adamowicz. Wiedział jak ogromne znaczenie ma wykorzystanie doświadczenia samorządowców. Często powtarzał, że to właśnie we wspólnotach lokalnych można najszybciej dostrzec wszelkie problemy i wyzwania i rozwiązywać je optymalnymi środkami. To Paweł Adamowicz zapraszał samorządowców do Gdańska, to tu rok temu 4 czerwca rozpoczęliśmy dyskusję o 21 postulatach samorządowych. Od tego czasu współpraca pomiędzy samorządami weszła na wyższy poziom. Prezentowaliśmy wspólne stanowiska w sprawie edukacji, finansów, czy odmowy przekazania list poczcie polskiej. Siłę i zaufanie mieszkańców do samorządowców pokazały też ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie. Czas na kolejny krok – mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.  

- Dziś samorządy potrzebują jeszcze bliższej współpracy i solidarności. Potrzebujemy miejsca nie tylko wymiany informacji, ale także ciała, które pozwoli nam wspólnie reprezentować interesy wsi, małych miasteczek i dużych miast 
– mówiła  Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Rolą stowarzyszenia Samorządy dla Polski jest przede wszystkim:
- sprawna współpraca na linii rząd – samorządy,
- zabieganie o dobre prawodawstwo,
- propagowanie idei samorządności,
- przestrzeganie zapisów Konstytucji RP zapewniającej decentralizację władzy publicznej,
- rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskami samorządowymi oraz wzmacnianie solidarności dużych miast z mniejszymi gminami i powiatami,
- urzeczywistnienie zapisów art. 70 i 167 konstytucji RP dot. zapewnienia przez państwo samorządom udziału w dochodach publicznych odpowiedniego do przypadających im zadań oraz odpowiednich środków prawnych, finansowych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji celów związanych z edukacją powszechną;
- wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, poszanowania zasady trójpodziału władzy i fundamentalnych zasad demokracji,
- wzajemne wsparcie w obronie przeciw propagandzie i mowie nienawiści w mediach publicznych,
- wdrożenie w życie 21 Postulatów Samorządowych uzgodnionych przez kilkaset miast, wsi i powiatów między 4 czerwca a 31 sierpnia 2019 roku i przyjętych w Gdańsku w 39. rocznicę Porozumień Sierpniowych,
- wspieranie i promowanie działań korporacji samorządowych zrzeszonych w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

https://www.facebook.com/SamorzadyDlaPolski/

 

Wasze komentarze

wtorek, 24.11.2020 12:37
poniedziałek, 23.11.2020 12:26
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki