Rusza remont chodnika przy ul. Nyskiej na odcinku od ul. Sernickiej do ul. Jesionowej [Foto]

czwartek, 6.10.2022 10:22 133 0

Przygotowujemy się do realizacji inwestycji na osiedlu Tarnogaj polegającej na remoncie chodnika przy ul. Nyskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Sernickiej do ul. Jesionowej (strona nieparzysta).

Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa warunków ruchu pieszego a także kołowego na ul. Nyskiej we Wrocławiu. Co istotne, jest to kolejny projekt realizowany w ramach Funduszu Osiedlowego. A to oznacza, że projekt inwestycyjny został wskazany do realizacji przez Radę i Zarząd Osiedla Tarnogaj, która też przeprowadziła lokalne konsultacje społeczne, aby aplikować o środki budżetowe.

Zakres zamówienia:

  • remont chodnika wzdłuż ul. Nyskiej od ul. Sernickiej do ul. Jesionowej. Ustalono, że nawierzchnia nowego chodnika będzie wykonana z płytek betonowych obramowanych pasami z kostki kamiennej,
  • uporządkowanie parkowania poprzez wydzielenie równoległych miejsc postojowych,
  • odtworzenie zieleni oraz nowe klomby,
  • odwodnienie.

Co zyskają mieszkańcy?

  • nowy, wygodny chodnik o szerokości 2,0-2,5 m,
  • wydzielone 53 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
  • obramowane z kostki kamiennej klomby wzdłuż ulicy,
  • ruch jednokierunkowy na ul. Nyskiej, co wpłynie na uspokojenie ruchu w tej części osiedla.

Finansowanie zadania:
Zadanie będzie finansowane ze środków Gminy Wrocław, w ramach Funduszu Osiedlowego.

Wykonawca:
Mać-Bud Usługi Budowlane Beata Rucińska

Koszt inwestycji:

332 635,32 zł

Termin realizacji:
7 miesięcy

ZDiUM

Dodaj komentarz

Komentarze (0)