komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Piotra, Małgorzaty

Poprawki Nowoczesnej do budżetu Wrocławia na 2021 rok

wtorek, 1.12.2020 11:52 , komentarze: 0 , odsłony: 266
kategorie artykułu:

Klub Radnych Nowoczesna złożył w sobotę swoje stanowisko do projektu budżetu na rok 2021. W stanowisku radni zwracają uwagę na szereg zadań, które w ich opinii powinny być realizowane, bądź rozpocząć się w przyszłym roku. – Nasze wnioski to efekt rozmów z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i radami osiedli. Na realizację takich zadań umawialiśmy się z prezydentem Sutrykiem w 2018 w naszym wspólnym programie wyborczym – mówi Jolanta Niezgodzka, radna Nowoczesnej.

Poznaj wnioski Nowoczesnej: walka ze zmianami klimatu

Nowoczesna w swoich wnioskach podkreśla konieczność zwiększenia tempa adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu. Dlatego, poza szeregiem inwestycji w zieleń i zagospodarowanie wody opadowej we wnętrzach podwórzowych, postuluje zabezpieczenie środków na przygotowanie strategii zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

– W ubiegłym roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła alarm klimatyczny. Czas już na kolejny krok i przygotowanie szczegółowej strategii doprowadzenia miasta do stanu neutralności klimatycznej do 2050 roku, a być może nawet szybciej. Doceniamy działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, jak na przykład II etap projektu Grow Green na śródmiejskich podwórkach, jednak czas na dalej idące działania spisane w strategię, z której realizacji rozliczać będzie można wszystkie jednostki miejskie przez najbliższe lata – argumentuje Piotr Uhle, przewodniczący klubu. We wnioskach klubu znaleźć można wiele inwestycji w zieleń, np. rewitalizacja otoczenia Jeziora Pawłowickiego, II etap remontu Skweru Skaczącej gwiazdy czy remont wgłębnika przy ul. 8 Maja.

Poznaj wnioski Nowoczesnej: rewitalizacja

Radni i radne Nowoczesnej zwracają także uwagę na pilną potrzebę przyśpieszenia procesu rewitalizacji miasta. Umożliwić to może utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na terenie szeregu osiedli, która daje urzędnikom szerokie kompetencje i narzędzia prawne, by wspierać mieszkańców, i organizacje pozarządowe, a także przeciwdziałać negatywnym procesom, np. gentryfikacji, grodzeniu osiedli. Krokiem przewidzianym w ustawie o rewitalizacji, który jest niezbędny, by taką strefę powołać jest przygotowanie Gminnego Planu Rewitalizacji.

– W poprzednich latach przeprowadzona została szczegółowa analiza dotycząca obszaru, który powinien zostać poddany procesom rewitalizacji. Nie możemy zwalniać zmian na lepsze w zdegradowanych osiedlach, tym bardziej w przededniu kolejnej edycji środków europejskich. Dlatego postulujemy opracowanie tego niezbędnego dokumentu – uzasadnia Jolanta Niezgodzka, radna Nowoczesnej.

W zakresie rewitalizacji Nowoczesna zwraca uwagę na szereg wnętrz podwórzowych, które od lat czekają na remont. W obecnym tempie remont wszystkich miejskich podwórek może zająć jednostkom miejskim nawet kilkadziesiąt lat.

Edukacja i inwestycje drogowe

Radni i radne Nowoczesnej w swoich wnioskach przewidują zwiększenie finansowania na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – remonty szkół i przedszkoli, a także poprawę infrastruktury sportowej.

Klub proponuje również zwiększenie nakładów na budowę i remonty wrocławskich ulic, wraz z odpowiednią infrastrukturą pieszo-rowerową i nasadzeniami zieleni, zgodną z przyjętą w ubiegłej kadencji Rady Miejskiej strategią zrównoważonej mobilności. Chodzi tu o stare ulice pokryte mocno zdegradowaną kostką brukową, jak np. ul. Szczytnicka, Piastowska, czy Nowowiejska, jak również nowe inwestycje, jak np. projekt i budowa ul. Hiacyntowej.

Wrocław Karmi Piersią i lekcje konstytucji w szkołach

Zdaniem radnych Nowoczesnej niezbędne jest większe wsparcie finansowe dla programu Wrocław Karmi Piersią. Agnieszka Kędzierska, autorka projektu, uważa że szczególnie w trudnych czasach pandemii niezbędne jest wsparcie dla rodziców. – Program, który przygotowaliśmy jest nowoczesny i odpowiada wyzwaniom XXI wieku. Należy wspierać rodziców w procesie wychowania dzieci, a także wspierać kobiety w możliwie najszybszym i najsprawniejszym powrocie do aktywności zawodowej –argumentuje Kędzierska. Więcej o projekcie Wrocław Karmi Piersią przeczytać można na stronie wroclawkarmipiersia.pl. Nowoczesna postuluje również wprowadzenia specjalnych lekcji konstytucji we wrocławskich szkołach.

Zobacz pełną listę wniosków Nowoczesnej: TUTAJ

 

Wasze komentarze

sobota, 16.1.2021 11:35
piątek, 15.1.2021 15:15
piątek, 15.1.2021 11:48
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele