Politechnika Wrocławska wspiera swoich młodych naukowców. Powstaje elitarna Academia Iuvenum

wtorek, 13.4.2021 15:01 220 0

– Stwarzamy młodym naukowcom warunki, które zachęcą ich zarówno do dalszego rozwoju, jak i związania swojej przyszłości z Politechniką – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr o powołanej właśnie na uczelni Academii Iuvenum (AI).
 
To kolejny z programów, które tworzą nowy system doskonałości na PWr. Academia Iuvenum ma być także platformą do interdyscyplinarnej wymiany intelektualnej.
 
Do członkostwa w Academii Iuvenum zaproszeni są naukowcy z różnych dyscyplin, którzy nie ukończyli 35 lat i są minimum rok po doktoracie. Gremium ma liczyć docelowo 48 osób. Co roku wybieranych będzie 24 nowych reprezentantów, na kadencję trwającą 2 lata akademickie. Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny dorobku i planu naukowego na najbliższe lata.
 
– Okres między doktoratem a habilitacją jest dla młodych ludzi bardzo trudny z wielu względów. Mam na myśli takie kwestie jak wynagrodzenie, obciążenie zajęciami dydaktycznymi, pewna niesamodzielność naukowa czy trudność w mobilizacji do dalszego rozwoju zawodowego – przyznaje prof. Arkadiusz Wójs. – Wtedy też wielu młodych ludzi podejmuje kluczowe decyzje, czy w ogóle chce przyszłość wiązać z uczelnią. Nam bardzo zależy, żeby ci wybitni i ambitni chcieli z nami zostać, bo dobrze wiemy, nasz region jest niezwykle atrakcyjny dla dobrze wykształconych technicznie młodych ludzi – dodaje rektor.
 
Dzięki AI uczelnia chce wykształcić świetnych liderów na przyszłość, ale też uczynić pracę na uczelni atrakcyjniejszą, a co za tym idzie – przekonać młodych naukowców do kontynuowania kariery zawodowej właśnie na Politechnice.
 
Dlatego członkowie Akademii mogą liczyć na szereg korzyści, które mają im ułatwić skupienie się na pracy naukowej. Uzyskają dodatkowe 50% pensji adiunkta i pensum dydaktyczne będą mieli zredukowane do poziomu 120 godzin. Ponadto zostaną oni objęci programem specjalistycznych szkoleń oraz warsztatów z różnych zagadnień - m.in. skutecznego pozyskiwania grantów, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami czy sztuką argumentowania. 
 
– Chciałbym, żeby Akademia była też swego rodzaju głosem adiunktów na uczelni. Zależy mi na tym, aby młodzi doktorzy mieli swoją reprezentację na PWr i mogli opiniować pewne kwestie, zgłaszać swoje uwagi, mieć realny wpływ na teraźniejszość i przyszłość uczelni – mówi prof. Arkadiusz Wójs.
 
Obecnie trwa zgłaszanie kandydatów do pierwszego składu AI. Do 21 maja rady dyscyplin mają wyłonić swoich reprezentantów, a następnie Rektorska Komisja ds. Nagród Naukowych wybierze spośród nich członków Academii, których rektor powoła w czerwcu.
 
Swoją pierwszą kadencję Academia Iuvenum rozpocznie 1 października 2021 r.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz