Pacjenci z rakiem będą mieli lepszy dostęp do specjalistów? Lekarze przyjmują kodeks onkologiczny

poniedziałek, 14.12.2015 15:02 3376 0

W grudniu tego roku została zainicjowana działalność Dolnośląskiego Konsorcjum na rzecz dostępności do leczenia onkologicznego na terenie województwa zrzeszającego jednostki ochrony zdrowia.

Misją Konsorcjum jest wypracowanie modelowych rozwiązań w systemie opieki onkologicznej, tak aby pacjenci w jak najszerszym zakresie otrzymywali fachową wiedzę profilaktyczną oraz mieli równe szanse w dostępie do specjalistycznych badań i leczenia onkologicznego.

Dolnośląskie Konsorcjum na rzecz dostępności do leczenia onkologicznego konsoliduje następujące publiczne jednostki ochrony zdrowia:

  • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO)
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe
  • Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
  •  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  •  Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
  • jednostki podstawowej ochrony zdrowia (POZ)
  • jednostki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

Wśród celów strategicznych Konsorcjum należy wymienić:współpracę pomiędzy podmiotami ochrony zdrowia, wzmocnienie pozycji i znaczenia POZ, AOS oraz DCO, ułatwienie pacjentom dostępności do leczenia onkologicznego na terenie województwa, a także korelację działań Konsorcjum z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców Dolnego Śląska.

- Stawiamy sobie także za cel zwiększenie świadomości pacjentów nt. profilaktyki i leczenia onkologicznego – podkreśla Adam Maciejczyk, dyrektor DCO, jeden z liderów Konsorcjum.

Zgodnie z danymi epidemiologicznymidla województwa dolnośląskiego w latach 2011 – 2013 nowotwory były drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców Dolnego Śląska. W 2012 r. DCO przyjęło najwięcej pacjentów w stosunku do wszystkich pacjentów onkologicznych w województwie. We wrocławskim ośrodku onkologicznym leczyli się mieszkańcy z nawet najbardziej oddalonych powiatów, tj. zgorzeleckiego, bolesławieckiego i kłodzkiego. Uwzględniając wyłącznie procesy demograficzne szacuje się, że w okresie 2016-2026 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie z poziomu 14,1 tys. do 16,5 tys. Dominującymi grupami nowotworów nadal będą: nowotwory płuc, piersi, jelita grubego i gruczołu krokowego.

- W związku z rosnącą liczbą pacjentów onkologicznych, konieczna jest korelacja działań jednostek ochrony zdrowia, z którymi pacjent ma styczność na różnych etapach choroby – od diagnozy do leczenia. Konsorcjum jest odpowiedzią na zapewnienie bezpieczeństwa w procesie leczenia – mówi Marek Moszczyński, prezes Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED.

Aby sprostać wyznaniom w zakresie onkologii, specjaliści opracowali punkty kodeksu onkologicznego. Kodeks określa kierunki i obowiązki jednostek ochrony zdrowia realizujących świadczenia na różnych poziomach: od profilaktyki, poprzez diagnostykę, do leczenia onkologicznego. Kodeks ma wprowadzić systemowe rozwiązania współpracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali i ośrodków onkologicznych.

KODEKS ONKOLOGICZNY:

1. Dostępność – wyrównanie szans pacjentów z całego województwa

2. Koordynacja działań - na poszczególnych szczeblach ochrony zdrowia

3. Promocja zdrowego stylu życia - zmniejszanie ryzyka zachorowań

4. Profilaktyka – łatwiejszy dostęp do badań profilaktycznych

5. Diagnostyka – łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalistycznych badań

6. Leczenie - poprawa ścieżki leczenia onkologicznego

7. Decentralizacja radioterapii – tworzenie oddziałów radioterapii na terenie województwa

8. Rejonizacja chemioterapii – możliwość kontynuacji chemioterapii w swoim rejonie

9. Centralizacja specjalistycznej chirurgii onkologicznej – pacjenci powinni być operowani w najlepszych ośrodkach

10. Finansowanie świadczeń onkologicznych

- Zarysowana działalność Konsorcjum będzie stanowić unikalne w skali kraju systemowe podejście do organizacji kompleksowej opieki onkologicznej, która zwiększy przede wszystkim dostępność pacjentów do leczenia onkologicznego, ale również efektywność w zarządzaniu procesem leczenia – mówi prof. Andrzej Fal, ekspert w zarządzaniu ochroną zdrowia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Konsorcjum zostało powołane z potrzeby stworzenia spójnej strategii rozwoju dolnośląskiej onkologii. W obliczu wyzwań demograficznych istotna jest konsolidacja wszystkich podmiotów, które uczestniczą w procesie leczeniaonkologicznego.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)