Można już przejechać rowerem z Bulwaru Kaczyńskich na Most Grunwaldzki. Ciąg pieszo-rowerowy gotowy [Foto]

poniedziałek, 5.12.2022 17:02 274 0

Można już korzystać z nowej drogi rowerowej łączącej Bulwar Lecha i Marii Kaczyński z Mostem Grunwaldzkim. Ciąg pieszo-rowerowy ma długość 48 metrów. Poza tym zakres inwestycji obejmuje:

  • Wykonanie oświetlenia, w tym ustawienie dwóch słupów dekoracyjnych, które będą korespondować wyglądem z istniejącym oświetleniem przy Urzędzie Wojewódzkim;
  • Nasadzenie drzew i krzewów, utworzenie trawników, zabezpieczenie zieleni na czas prowadzenia robót
  • Z uwagi na jednolity rodzaj nawierzchni część piesza będzie wyodrębniona od rowerowej pasem zabruku z kostki kamiennej o szer 0,1m.
  • Na trasie przewidziano dwa spoczniki o parametrach 1,5 m w odległości 20 m do siebie, zlokalizowane w obrębie łuków.
  • Nawierzchnia chodnika i drogi rowerowej to mieszanka mineralno – żywiczna wodnoprzepuszczalna, nie będą zastosowane standardowe rozwiązania takie jak płyty betonowe ani nawierzchnia bitumiczna ze względu na bliskie sąsiedztwo drzew. Z tego samego powodu w obszarze SOD (strefa ochrony drzew) zaprojektowano obrzeża aluminiowe zamiast kamiennych.
  • Po stronie wschodniej rampy zaprojektowano poręcz o długości 45 m z pochwytami dla osób niepełnosprawnych na wysokości 0,75m i 0,9m.
  • Powierzchnia części rowerowej o szerokości 2,5m – 133,6 m2
  • Powierzchnia chodnika o szerokości 2,5m – 115,2 m2
  • Zagospodarowane tereny zielone – 302 m2.

 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Wrocław. Projekt nr 4 WBO 2020, wykonawcą była firma Rotomat Sp. z o.o. z Wrocławia. Koszt inwestycji to 428 497 zł.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)