Kto jest zarządcą tej drogi?

czwartek, 11.8.2022 10:12 234 0

Odpowiedź jest niezwykle istotna zwłaszcza dla użytkowników dróg. Zarządca drogi jest odpowiedzialny m.in. za jej stan techniczny, utrzymanie i ewentualną przebudowę oraz rozbudowę. To właśnie od zarządcy danej drogi kierowcy mogą dochodzić odszkodowania za uszkodzenie pojazdu wywołane np. przez zniszczoną nawierzchnię.

Droga publiczna w Polsce

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych reguluje, do jakiej kategorii zaliczana jest dana droga. Każdy może z niej korzystać, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 
Nie wszyscy wiedzą, że łączna długość dróg publicznych w Polsce liczy ponad 420 tys. km i dzieli się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.  

Zarządcy dróg w Polsce

Dzięki ustawie o drogach publicznych wiemy, że zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, dróg powiatowych zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne.  

Wyjątkiem są drogi w granicach miast na prawach powiatu, których mamy 66. Za wszystkie drogi publiczne, także krajowe (z wyjątkiem autostrad (A) i dróg ekspresowych (S)) leżące w granicach takich miast odpowiada prezydent tego miasta. Drugim wyjątkiem są odcinki autostrad płatnych zarządzane przez koncesjonariuszy. W efekcie GDDKiA odpowiada za sieć ok. 18 tys. km dróg krajowych, stanowiącą niespełna 5 proc. dróg publicznych w Polsce.  

Zarządca drogi - przywilej i obowiązek

Każdy zarządca drogi odpowiedzialny jest nie tylko za budowanie nowych tras, ale przede wszystkim za utrzymywanie istniejących dróg i całej infrastruktury drogowej, takiej jak chodniki, sygnalizacja świetlna, obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. słupki, azyle, separatory ruchu, zapory drogowe).  

Finansowanie uzależnione od kategorii

W myśl ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego w granicach miast na prawach powiatu zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami publicznymi, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, finansowane są z budżetów tych miast.  

Dyscyplina finansów publicznych uniemożliwia partycypację środków z budżetu państwa w zadaniach realizowanych przez samorządy (art. 19 ustawy o drogach publicznych). Taki transfer jednak jest możliwy poprzez rządowe programy realizowane przez wojewodów lub Ministra Infrastruktury.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)