Jak zaprojektować stronę internetową, która przynosi klientów?

poniedziałek, 14.6.2021 14:20 116

Wielu przedsiębiorców z sektora MSP planowanie, projektowanie strony internetowej zazwyczaj zaczyna od pytania, jaka jest aktualnie cena strony internetowej. Wydaje się to na pierwszy rzut oka słusznym działaniem. Przedsiębiorcy wpisując frazę w okienko wyszukiwarki, niestety otrzymują szereg - nie tak znów rzadko - sprzecznych podejść, opinii, wartości. Zamiast wiedzieć więcej, wiedzą mniej.

Pytanie o koszt stworzenia firmowego serwisu www jest oczywiście zrozumiałe i bardzo ważne. Niemniej jednak, czy jest to pytanie najważniejsze i czy powinniśmy zaczynać od niego? Czy cena jest dobrym wskaźnikiem biznesowej użyteczności strony? Czy powinna być najważniejszym kryterium, rozstrzygającym o wyborze tej, a nie innej agencji UX? Tego, a nie innego software house`u?

Czy cena strony internetowej zawsze jest najważniejsza?

Zacznijmy od bardzo ogólnej uwagi, która pozwoli nam zrozumieć problem w pewnym kontekście. Cena, choć bywa uznawana przez niektórych przedsiębiorców za przyzwoity wskaźnik jakości nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty zysk. A ten może się wyrażać w wielu wymiarach. Wymiernych i niewymiernych, ale odczuwalnych.

Dzieje się tak z bardzo prostego powodu. Nie zawsze trafnie sugeruje korzyści, jakie przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw może odnieść wdrażając własną aplikację mobilną, czy webową.

W wielu wypadkach, cena - choć może przyjmować wartości naprawdę kuszące - nie jest sensownym doradcą. Od czego zacząć projektowanie stron Bytom? Jak sobie poradzić z problemem oceny atrakcyjności danej oferty wykonania biznesowego serwisu www?

Na pewno od zmiany priorytetów i skupieniu uwagi na o wiele ważniejszych kwestiach, na przykład sposobie, w jaki przyszły serwis firmowy będzie realizował cele biznesowe firmy.

Czego należy unikać tworząc stronę firmową?

Na pewno nie warto urzeczywistniać podejścia, które niską ceną tłumaczy wszelkie niedoskonałości, dysfunkcje, ograniczenia, jakie siłą rzeczy będą się pojawiać w projektach stron wykonanych niskobudżetowo i bez uwzględnienia wielu kwestii biznesowych.

Także tych kluczowych z punktu widzenia skuteczności jej działania. Mamy tu na myśli kwestie technologiczne, projektowe, związane z użytecznością (usability), wartością komunikacyjną, skutecznością sprzedażową, doświadczeniami klienta, użytkownika.

Niskobudżetowe strony są zazwyczaj zrobione w sposób technologicznie niedoskonały, niedopracowany, a jeszcze częściej za pomocą technologii, od których się odchodzi, których się nie rekomenduje (np. niespełniających już wymogów wyszukiwarki Google).

Ponadto strony takie są nieskuteczne, bowiem nie uwzględniono w nich kwestii UX Design, a więc doświadczeń, jakie są udziałem jej użytkowników. A te kwestie są dziś najważniejszymi, jeśli chcemy skutecznie konkurować na bardzo wymagających rynkach. Niskobudżetowe strony bardzo rzadko także są dopracowane pod kątem projektowym, estetycznym oraz związanym z bezpieczeństwem.

Tego rodzaju wady obniżają ich wartość biznesową. Klienci przyzwyczajeni do wyższych standardów, do serwisów www niższej jakości podchodzą z dużym dystansem.

Zatem, pamiętajmy. Tego rodzaju podejście, stawiające na piedestale cenę, w długiej perspektywie okazuje się nie tyle źródłem oszczędności, ile powodem strat.

Strona niespełniająca szeregu wymogów, oczekiwań, nie wychodząca naprzeciw przyzwyczajeniom użytkowników, nie respektująca trendów projektowych szybko staje się stroną tyleż tanią, co obniżającą sprzedaży. Zaszkodzi wizerunkowi firmy i nie będzie sprzyjać nawiązywaniu relacji biznesowych.

Strony internetowe. Ich rola i funkcja w biznesie

Tworzenie strony biznesowej jest tak naprawdę tworzeniem narzędzia, którym przedsiębiorstwo będzie się posługiwać każdego dnia swojej działalności. Tworzenie strony www od dawna nie jest działaniem pro forma, jest za to działaniem mającym na celu osiąganie bardzo konkretnych, wyrażonych liczbowo celów biznesowych.

Wdrożenie firmowej strony internetowej ma na celu spowodowanie określonej, pozytywnej zmiany w funkcjonowaniu firmy. Opłacalność wdrożenia strony można bowiem zmierzyć. W oczywisty sposób można poczuć różnicę w ilości i lojalności klientów, w wolumenie sprzedaży.

Strony internetowe, które przyciągają klientów, czyli jak mierzyć skuteczność?

Celem biznesowym nie musi być tylko wzrost przychodów, jakie firma osiąga dzięki stronie internetowej. Może nim być utrzymywanie relacji z klientami (np. za pomocą newslettera). Subskrypcje, zapisy do niego można monitorować, zliczać, analizować pod kątem skuteczności.

Szeroko rozumianą skuteczność strony w osiąganiu celów biznesowych mierzy się i ocenia za pomocą współczynnika konwersji, który mówiąc wprost określa opłacalność danych działań, rozwiązań. Na przykład z jego pomocą można określać skuteczności formularza kontaktowego, czy skuteczność landing page.

Warto także pamiętać, że skuteczność strony internetowej nie jest zależna jedynie od jakości działań promocyjnych, atrakcyjności oferty, pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, zasięgu jego działania. W dużej mierze za jej skuteczność odpowiada ona sama.

Tworzenie własnej strony www, która przynosi klientów

Strona, czego najlepszym przykładem jest projektowanie interfejsu strony internetowej, jest konstrukcją, która nie tylko musi pozwalać realizować różnorodne cele biznesowe, ale jest także konstrukcją wielowymiarową.

Skuteczność jej działania jest funkcją profesjonalnego, przemyślanego, zgodnego z najlepszymi wzorcami projektowymi podejścia do jej tworzenia. Stworzona w oparciu o wzorce, badania, rekomendacje, testy będzie stroną mogącą konkurować i tę konkurencję wygrywać.

Żaden z kluczowych wymiarów - technologiczny, marketingowy, handlowy, związany z użytecznością, UX - nie może być pominięty, ani zbyt mocno wyeksponowany. Firmowa strona internetowa powinna być złożonym, ale jednocześnie harmonijnym mechanizmem.