Europejska Stolica Kultury 2025 spotyka Europejską Stolicę Kultury 2016

piątek, 15.9.2023 14:46 218 0

Organizatorzy Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025 spotkali się we Wrocławiu z organizatorami i ekspertami Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Celem spotkania była intensywna wymiana doświadczeń na temat Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz wniosków, jakie Chemnitz i Saksonia mogą z tego wyciągnąć. Jednym z głównych tematów konsultacji był również temat efektów – czyli tego, co przetrwało we Wrocławiu jako dziedzictwo ESK. Uniwersytet Wrocławski podsumował obchody Roku ESK 2016 poprzez działania badawcze i ewaluacyjne. Stanowiły one podstawę strategii kulturalnej Wrocławia na lata 2017-2020, która ma na celu szerokie uczestnictwo mieszkańców w kulturze. Ponadto miasto promuje możliwości kulturalne dzielnic. Na przykład ESK Wrocław 2016 pozostawiła po sobie upiększone miejsca noclegowe nad Odrą, program rezydencji artystycznych i Narodowe Forum Muzyki.

W spotkaniu wszystkich saksońskich ministerstw na szczeblu sekretarzy stanu, któremu przewodniczył Pełnomocnik Rządu Krajowego ds. Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025, sekretarz stanu prof. Thomas Popp, wzięło również udział miasto Chemnitz z nadburmistrzem Svenem Schulze i zarządem Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025 GmbH. Niemieccy eksperci spotkali się między innymi z kuratorami i dyrektorami ESK Wrocław 2016. Po spotkaniu ekspertów odbyła się konferencja prasowa na której wskazano między innymi, że niemeicki rząd intensywnie pracuje nad zelektryfikowaniem linii kolejowej tak by podróz z Wrocławia do Chemnitz za dwa lata była szybsza i prostsza, oraz że niemieckie miasto przygotowuje ponad 20 projektów, w ramach których angażowani będą artyści i mieszkańcy z Polski i Czech.
Wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński: „Wrocław to dziś otwarte, wielokulturowe miasto z bogatą historią i znaczącym dorobkiem w obszarze kultury. To wszystko staraliśmy się pokazać podczas obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016, ale na tym nie poprzestajemy. Doświadczenia roku 2016 przekuwamy w bieżące działania. Cieszę się że możemy dzielić się tą spuścizną z wieloma miastami w Europie i na świecie. Cieszę się że dziś razem z Saksonią i Europejska Stolicą Kultury Chemnitz 2025 spotykamy się, aby rozmawiać o tym co nas łączy i jak możemy razem działać.“

Pełnomocnik Rządu Krajowego ds. Europejskiej Stolicy Kultury Chemnitz 2025, sekretarz stanu prof. Thomas Popp, podziękował polskim partnerom i powiedział: "Cieszymy się, że wraz z Chemnitz i otaczającym regionem kulturalnym mogliśmy prowadzić intensywne rozmowy  z twórcami Europejskiej Stolicy Kultury z Wrocławia 2016. Różnica czasowa wynosząca prawie dekadę sprawia, że długofalowy efekt procesu ESK jest szczególnie widoczny. My, Chemnitz i Saksonia, chcemy czerpać z tych dobrych doświadczeń. Jak pokazało już rozpoczęcie Europejskiego Rajdu Pokoju w ostatni weekend w Görlitz i Zgorzelcu, chcemy również jeszcze bardziej wzmocnić bliskie i przyjazne stosunki
Saksonii z Dolnym Śląskiem w Europie poprzez to pozamiejskie spotkanie z naszymi wschodnimi sąsiadami".

Dawny dyrektor Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 dziś członekj zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysztof Maj: „Wrocław nie byłby tym samym miastem, którym jest dzisiaj bez tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Wydarzenia ESK2016 już na zawsze zmieniły myślenie mieszkańców i turystów o Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska otworzyła się na Europę i do dziś kojarzy się z centrum wydarzeń kulturalnych. Miastem, w którym zawsze dużo się dzieje. Wydarzenia zainicjowane podczas ESK, takie jak Europejska Noc Literatury czy projekt Mikrogranty na stałe wpisały się w tkankę miejską i stanowią wspaniałe dziedzictwo ESK“.

Burmistrz Chemnitz Sven Schulze: "Jestem bardzo wdzięczny, że mogliśmy rozmawiać we Wrocławiu nie tylko o samym roku trwania ESK, ale także o tym, co nas czeka po jego zakończeniu. Ponieważ również tutaj, w Chemnitz, ESK nie powinna zakończyć się do końca 2025 roku, ale powinna oddziaływać jeszcze przez wiele kolejnych lat i dziesięcioleci. To było ekscytujące usłyszeć i zobaczyć wszystko, co pojawiło się we Wrocławiu w ramach ESK 2016 – my także chcemy się rozwijać się w tym kierunku.

Dyrektor zarządzający ESK Chemnitz 2025 GmbH, Stefan Schmidtke: "Dni spędzone we Wrocławiu są dla nas bardzo ważne, wiele się nauczyliśmy. Niezmiennie potwierdza się, że sieć Europejskich Stolic Kultury pomaga w zbliżeniu Europy poprzez wymianę doświadczeń i dialog. Dla nas, jako przyszłej ESK, ta wymiana stanowi cenny impuls do przygotowań i realizacji wydarzeń w 2025 r. i jesteśmy za to bardzo wdzięczni.”

Dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury Dominika Kawalerowicz, w 2016 jedna z organizatorek ESK: „Bardzo się cieszę, że Wrocław może podzielić się doświadczeniem organizacji stolicy kultury i pokazać jak wiele w mieście zostało – projektów inwestycyjnych i społecznych. ESK nie kończy się w konkretnym roku. Najlepszym przykładem jest Wrocławski Instytut Kultury, który 7 lat po zakończeniu obchodów nadal prężnie rozwija idee, emocje i projekty ESK w mieście i międzynarodowo. Nauczyliśmy się co znaczy współpraca europejska, zdobywanie grantów, wyszkoliliśmy kadry, daliśmy szanse artystom i dzięki ESK wrocławska kultura jest na wysokim poziomie.”

Dodaj komentarz

Komentarze (0)