Przeładowana ciężarówka przekroczyła limit tonażowy

wtorek, 2.8.2022 16:25 268 0

Złamał zakaz tonażowy i został zatrzymany przez wrocławskich inspektorów transportu drogowego. Po zważeniu pojazdu okazało się, że został on również mocno przeładowany.

27 lipca 2022 roku Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających się po drogach Wrocławia i okolic. Celem działań była również realizacja wniosku mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie uskarżających się na niestosownie się kierowców pojazdów ciężarowych do ograniczeń tonażowych ustanowionych na drodze wojewódzkiej nr 347.

Wrocławscy inspektorzy poruszając się nieoznakowanym radiowozem ok. godziny 16:00 zatrzymali na drodze wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadkówek trzy osiowy pojazd asenizacyjny.

Następnie w okolicy miejsca zatrzymania zważono kontrolowany pojazd. Wstępna weryfikacja wagi pojazdu potwierdziła przypuszczenia inspektorów. Pojazd został  przeładowany a kierowca nie zastosował się do ograniczeń tonażowych ustanowionych (znakiem B-18 – 25 ton) na ww. odcinku drogi.

Wobec powyższego pojazd skierowano na zalegalizowane stanowisko ważenia przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu.

Na punkcie ważenia precyzyjnie ustalono parametry pojazdu nienormatywnego. Rzeczywista masa pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton wyniosła 28,7 tony co oznaczało, iż został on przeładowany o prawie 3 tony. Ważenie wykazało, również przeciążenie 2 ostatnich osi o 100 kg. Na kierującego za złamanie ograniczeń tonażowych nałożono mandat karny.

Wobec podmiotu wykonującego przewóz wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem wysokiej kary finansowej. Pojazd nienormatywne wyeliminowano z ruchu.

WITD Wrocław

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek