komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

piątek, 27 listopada 2020

Waleriana, Wirgiliusza

450 mln zł na projekty badawcze w dziedzinie onkologii

wtorek, 20.10.2020 12:53 , komentarze: 0 , odsłony: 125
kategorie artykułu:

Rusza Wirtualny Instytut Badawczy. Podmiotem Zarządzającym dla programu został jeden z wiodących instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu. Na rzecz badań z zakresu biotechnologii medycznej – onkologii przeznaczono 450 mln złotych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało z Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii z Wrocławia umowę o uruchomieniu programu Wirtualny Instytut Badawczy, przygotowanego w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.
- WIB to program istotny z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej nauki. Powierzenie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego roli Podmiotu Zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy instytutowi Łukasiewicz – PORT z Wrocławia to dla nas ogromne wyróżnienie. To też wielkie wyzwanie i odpowiedzialność z uwagi na cele towarzyszące programowi. Jego głównym celem jest wsparcie polskiej nauki w tak ważnej z punktu widzenia interesu społecznego dziedzinie jaką jest biotechnologia medyczna – onkologia – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarze, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. W ramach programu polscy naukowcy będą mogli realizować innowacyjne projekty na najwyższym światowym poziomie, w warunkach porównywalnych do tych jakie są w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy Chinach, które przyniosą rzeczywistą korzyść polskiemu społeczeństwu i gospodarce. Wsparcie prac badawczo-rozwojowych w tym sektorze jest inwestycją i przedsięwzięciem o długiej perspektywie. Na finansowanie badań w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego przeznaczono 450 mln złotych w okresie 10 lat.
- Wirtualny Instytut Badawczy to szansa na wniesienie wkładu w odkrywanie nowych terapii oraz leków pomagających w leczeniu nowotworów, z drugiej - szansa dla rozwoju w Polsce biotechnologii - jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi nauki na świecie – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Technologii, który pełni rolę Podmiotu Zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy.

Łukasiewicz – PORT jest jednym z wiodących instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. Jego działalność koncentruje się na biotechnologii i inżynierii materiałowej. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby, aby w pełni zrealizować cele mechanizmu wsparcia nauki jakim jest Wirtualny Instytut Badawczy.Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców, prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli polskich uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych.
- Wirtualny Instytut Badawczy stanowi innowacyjną formułę współpracy naukowej. To rozwiązanie pozwoli połączyć pracę naukowców z różnych instytutów i uczelni, tak by mogli wspólnie rozwijać najbardziej nowoczesne technologie medyczne, a przy tym pomoże zadbać o to, abyśmy w przyszłości wszyscy mogli czerpać z efektów ich pracy – mówi Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy.Zespoły badawcze będą wyłaniane w ramach otwartych konkursów. Oceną merytoryczną ofert w oparciu o kryteria naukowe i gospodarczo-społeczne zajmie się zespół powołanych ekspertów. Ogłoszenie pierwszego konkursu planowane jest jeszcze w tym roku.

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijając nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics.  

 

Wasze komentarze

wczoraj, 22 godz temu
wtorek, 24.11.2020 12:37
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki