365 Timing Economic Congress

piątek, 13.5.2022 13:11 114 0

We wtorek 17 maja odbędzie się 365 Timing Economic Congress – wydarzenie organizowane wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju, w ramach partnerstwa strategicznego z Województwem Dolnośląskim, spotkanie przedstawicieli środowisk w trójkącie samorządy-przedsiębiorstwa-nauka.
 
„Bezpieczeństwo energetyczne a zielona gospodarka. Technologia i innowacje jako kluczowe czynniki rozwoju oparte na wiedzy” to hasło przewodnie tegorocznego, jubileuszowego kongresu. Agresja Rosji na Ukrainę na wschodzie ukazały istotność obszaru, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne i potrzebę wzmożonych działań w zakresie dążenia do rozwoju zielonej gospodarki.
 
Od lat 90-tych XX wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzone są badania związane z powstaniem i rozwojem teorii ekonomii ekologicznej. W ramach badań zainicjowanych w tamtym okresie stworzone zostały warunki dla powstania i rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych, które dotykają bezpośrednio współczesnych problemów transformacji energetycznej, dostępności do czystej wody, czy też czystego powietrza.
 
Racjonalne gospodarowanie tymi zasobami staje się dziś możliwe dzięki współpracy samorządu, przedsiębiorstw i nauki. Na Dolnym Śląsku mamy wiele przykładów takiej udanej współpracy, gdzie UEW jest partnerem i inicjatorem działań. Efektem tych działań jest też podjęcie przez Uniwersytet konkretnych zobowiązań, jako organizacji i społeczności, osiągnięcia neutralności środowiskowej. Przejście na kampusie naszego Uniwersytetu na odnawialne źródła energii i budowanie neutralności środowiskowej staje się pozytywnym świadectwem dla nas samych i naszych Partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
W programie kongresu zostaną uwzględnione tematy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, nowoczesnego transportu, czy też finalizacji procesów zielonych inwestycji, przedsiębiorczości ekonomicznej i społecznej proekologicznej, w tym start-upów.
 
Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej w siedzibie Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE przy wsparciu Think Tanku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Partnerem kongresu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju.
Początek o godzinie 9.30. Wszelkie informacje znajdują się na stronie wydarzenia -> 365 Timing Economic Congress

Dodaj komentarz

Komentarze (0)