26 marca świętem 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

piątek, 26.3.2021 15:28 253 0

Decyzją nr 36/MON z dnia 23 marca 2021 r. dzień 26 marca został ustanowiony świętem 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

26 MARCA – ŚWIĘTO 16 DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY OT

Jedna z dwóch najmłodszych brygad WOT, 16 brygada z Dolnego Śląska, właśnie otrzymała decyzję Ministra Obrony Narodowej o ustanowieniu daty obchodzenia święta. Taka informacja jest radością dla żołnierzy brygady, szczególnie że jej dowódca płk Artur BARAŃSKI, buduje brygadę w trudnych warunkach walki z pandemią. Pierwsi ochotnicy do szkolenia podstawowego, wstąpili do służby w lutym 2020 r., i zaraz potem ruszyli na pierwszą linię walki z COVID-19. Wspierają placówki medyczne, robią wymazy, opiekują się dziećmi w domu dziecka -pozostające w trudnej sytuacji przy chorym personelu opiekunów, wspierają kombatantów i seniorów. W szeregach służy już ponad 700 żołnierzy.

Nadanie imienia i święto jednostki wojskowej, jest kultywowaniem tradycji oręża polskiego, jest symbolem przynależności do lokalnych tradycji a wybór następuje na wniosek żołnierzy danej brygady. 24 sierpnia 2020 r. został ogłoszony patron brygady - ppłk Ludwik MARSZAŁEK ps. „Zbroja”, żołnierz AK, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, budujący struktury WiN na ziemi dolnośląskiej.

Wybór tej daty nie jest przypadkowy – 26 marca 1947 r. patron Brygady ppłk Ludwik Marszałek ps. „Zbroja” przejął funkcje dowódcze w Okręgu Dolnośląskim Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Ta największa w kraju organizacja niepodległościowa zastąpiwszy Armię Krajową prowadziła działalność wojskową oraz cywilną przeciwko władzom komunistycznym, dążąc do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i niepodległości. Warto podkreślić, że zadanie kontynuacji idei i tradycji Polskiego Państwa Podziemnego w warunkach sowieckiej okupacji, jakiego podjął się ppłk Ludwik Marszałek na Dolnym Śląsku, wymagało niesamowitej odwagi i determinacji. Stąd wybór dnia upamiętniającego przejęcie przez ppłk. „Zbroję” wszystkich dokumentów i spraw służbowych umożliwiających objęcie kierownictwa Okręgu Dolnośląskiego WiN wydaje się oczywisty dla społeczności dolnośląskich terytorialsów.

W dniu 26 marca 1947 roku, ppłk Marszałek został dowódcą WiN ziemi wrocławskiej a tajna  ceremonia odbyła się w mieszkaniu przy ul. Berenta 53. Od dziś, 26 marca każdego roku, brygada obchodzić będzie uroczyste święto, publicznie na rynkach i placach Dolnego Śląska.

       

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz