"Paragraf/Artykuł", festiwal "Teatru na faktach"

piątek, 11.6.2021 14:08 141 0

Czy w kraju, w którym 30% powierzchni uznano za strefę wolną od LGBT można mówić o społecznej równości? Jak wygląda polska bezdomność i czy można ją pokonać? Czy praca seksualna to praca? Czy każdej ze swobód obywatelskich odpowiada stosowny zapis w kodeksie karnym? Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi podczas festiwalu „Paragraf/Artykuł, który odbędzie się 25–27 czerwca 2021 w Instytucie Grotowskiego. Festiwal będzie dostępny dla Głuchych, osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Bilety w sprzedaży! 

Festiwal „Paragraf/Artykuł” koncentruje się na wybranych artykułach z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: art. 32 [Równość i zakaz dyskryminacji], art. 65 [Wolność wykonywania zawodu], art. 75 [Ochrona lokatorów], art. 31 [Wolność i dopuszczalne ograniczenia], art. 40 [Zakaz tortur], art. 30 [Godność osobista], art. 38 [Prawo do ochrony życia], art. 74 [Ochrona środowiska], art. 38 [Prawo do ochrony życia], poruszając tematy społecznie aktualne i ważne. To swoisty teatralny raport o stanie naszego kraju. Inspiracją dla kuratorów festiwalu, Krzysztofa Kopki i Jakuba Tabisza, była publikacja „Z urzędu. Nieurzędowy raport ze skarg, rozmów, spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich VII Kadencji 2015–2020 Adamem Bodnarem”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Program festiwalu zbudowany jest z bloków tematycznych („artykułów”), opisujących obywatelskie prawa i obowiązki. Na każdy „artykuł” składają się połączone tematycznie: dyskusje o prawach obywatelskich i ich łamaniu, w których udział wezmą eksperci, aktywiści, twórcy i bohaterowie spektakli oraz publiczność; czytania performatywne, będące efektami kursów teatru dokumentalnego w ramach „Teatru na faktach” oraz zapowiedziami nowo powstających spektakli; spektakle zrealizowane w ciągu 3-letniej działalności „Teatru na faktach”. W programie na żywo znajdzie się 12 spektakli, w tym 2 premiery, 8 dyskusji wokół przestrzegania i łamania podstawowych praw obywatelskich oraz 15 czytań performatywnych. Na program online składają się transmisje dyskusji i czytań performatywnych. 

Staramy się zapewnić dostęp do kultury dla Głuchych, osób niewidomych i niedowidzących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. Z tego względu znaczna część programu będzie zrealizowana przy wykorzystaniu środków, umożliwiających odbiór osobom z niepełnosprawnościami. W ramach dostępności programu festiwalu „Paragraf/Artykuł” zrealizujemy: 6 spektakli (50%) z ułatwieniem dla niewidomych oraz słabowidzących w postaci audiowstępu bądź audiodeskrypcji; 7 spektakli (60%) z ułatwieniem dla osób głuchych, bądź z ograniczeniem słuchu w postaci tłumaczenia na polski język migowy oraz napisów wyświetlanych w czasie trwania spektakli; 7 spektakli (60%) w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia, przestrzeni architektonicznie przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchu; 4 dyskusje (50%) tłumaczone na polski język migowy, co stanowi ułatwienie dla widzów na żywo oraz obserwujących transmisje online.

Sprawdź program: https://grotowski-institute.pl/projekty/paragrafartykul/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)