komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl

niedziela, 17 października 2021

Wiktora, Marity

Zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów

czwartek, 29.10.2015 21:25 , komentarze: 0 , odsłony: 3723
kategorie artykułu:

Z końcem sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. istotne zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Dotyczą one w szczególności kwestii uzyskania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów oraz kar pieniężnych za ich uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie. Mając na uwadze powyższe informujemy, że konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależniona jest od wielkości obwodu pnia, a nie jak dotychczas od jego wieku.

Obecnie nie jest wymagane zezwolenie na usunięcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 35 cm, w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
- 25 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, nie mają obowiązku uzyskania zgody od wszystkich swoich mieszkańców na usuniecie drzew lub krzewów. Ustawa zobowiązuje jednak spółdzielnie mieszkaniowe oraz zarządy wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew lub krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem wniosku do właściwego urzędu. Nowelizacja ustawy reguluje także sprawy niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy, prace w obrębie korony nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w skali większej niż 30% korony drzewa, rozwiniętej w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że związane jest to z:
- usunięciem gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
- utrzymywaniem uformowanego kształtu korony drzewa,
- wykonaniem specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 znowelizowanej ustawy, administracyjną karę pieniężną wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta za:
- usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
- usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
- zniszczenie drzewa lub krzewu,
- uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
W związku z wejściem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie uległ również formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Jest on dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy Krobia - www.krobia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać również w wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Krobi, biuro nr 7, tel. 65 57 12 804.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 24.12.2018 20:58
poniedziałek, 26.11.2018 21:40
poniedziałek, 26.11.2018 21:06
czwartek, 2.8.2018 03:05
czwartek, 2.8.2018 02:27