komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl

sobota, 18 września 2021

Irmy, Stanislawa

Wojewoda: "powiat gostyński może być wzorem dla innych"

piątek, 18.9.2015 23:52 , komentarze: 0 , odsłony: 5508

17 września 2015 roku Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal wizytowała powiat gostyński. Celem jej wizytacji było zapoznanie się z działaniami i osiągnięciami powiatowego systemu pomocy społecznej, a także powiatowego szpitala i szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego. Wicewojewoda w czasie całodniowego pobytu na Ziemi Gostyńskiej odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie i Zimnowodzie, gostyński szpital, Zespoły Szkół – Zawodowych w Gostyniu i Rolniczych w Grabonogu. Finał wizyty miał miejsce późnym popołudniem w Domu Dziecka w Bodzewie.

Część roboczą wizytacji rozpoczęło spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej w Chwałkowie, Chumiętkach, Rogowie i Zimnowodzie, dyrektorką Domu Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, kierowniczką Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie, kierowniczką Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach i kierowniczką Powiatowych Świetlic Środowiskowych w Pogorzeli, Krobi i Gostyniu. Przy wspólnym stole uczestnicy dyskutowali na temat funkcjonowania i kondycji pomocy społecznej, niewystarczających środków na jej działania (np. na utrzymanie zabytkowych zespołów pałacowo-parkowych, w których mieszczą się placówki pomocy społecznej, na wymianę wyeksploatowanych samochodów w domach dziecka i w domach pomocy społecznej, na pokrycie niedoboru środków wynikającego ze zbyt małej dotacji z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców DPS, umieszczonych w tych placówkach przed 2004 r. czy na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie), nieuregulowaniu roszczeń spadkobierców obiektów, w których działa część placówek pomocy społecznej i wielu innych problemów pojawiających się w tym obszarze, a także o tym, czym powiat gostyński wyróżnia się na tle innych samorządów. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Gostyniu zaprezentował też wszystkie placówki świadczące usługi z zakresu pomocy społecznej w powiecie gostyńskim oraz ich osiągnięcia. Wicewojewoda zwiedziła DPS w Chwałkowie, spotkała się również z jego mieszkańcami.

Następnie wicewojewoda gościła w SP ZOZ w Gostyniu. Zapewniła, że gostyński szpital powinien znaleźć się na mapie potrzeb zdrowotnych, przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia. Dorota Kinal zobaczyła również odnowioną ze środków unijnych izbę przyjęć, tomograf, a także oddział chirurgii dziecięcej. To właśnie ten oddział uznała za wizytówkę gostyńskiej lecznicy.

Kolejny punkt wizyty miał miejsce w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Tu też Dorota Kinal rozmawiała z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych o ich potrzebach.

Kolejnym etapem wizyty była Zimnowoda. W domu pomocy społecznej Dorota Kinal obejrzała zabytkowy pałac, w którym znajduje się DPS i nowo wyremontowane mieszkania treningowe dla osób usamodzielniających się. Ostatnią godzinę pobytu na Ziemi Gostyńskiej gość wizytujący powiat spędził w Domu Dziecka w Bodzewie. Wicewojewoda miała okazję poznać wychowanków placówki i z nimi porozmawiać. Zobaczyła również warunki, w jakich funkcjonuje dom dziecka oraz zapoznała się ze zmianami dokonanymi w ostatnich latach w tej placówce. Stwierdziła, że to prawdziwa perełka wśród placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Podczas wizyty wicewojewodzie towarzyszył Wicestarosta Czesław Kołak, Członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz pracownik Biura Promocji i Rozwoju Powiatu. Był także formalny wydźwięk tej wizyty – przedstawiciel zarządu Janusz Sikora wręczył wicewojewodzie pisma, w których zwrócił uwagę na zagadnienia z obszarów pomocy społecznej i oświaty, szczególnie ważne dla mieszkańców powiatu gostyńskiego, np.: konieczność wsparcia powiatu w utrzymaniu na wysokim poziomie usług z zakresu pomocy społecznej, co wymaga nieustannych nakładów, potrzebę wzrostu wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej oraz wprowadzenie rozwiązań systemowych, dotyczących ścisłej współpracy pomiędzy gospodarką a edukacją.

Wicewojewoda Dorota Kinal, podsumowując swój pobyt, podkreśliła: – Jestem pod ogromnym wrażeniem działań w powiecie gostyńskim. Podziwiam Was też za to, że mimo wielu poważnych problemów, z którymi się borykacie, nikt z Was nie narzeka, a Wasze osiągnięcia i poświęcenie, szczególnie pracowników pomocy społecznej, uważam za wyjątkowe i godne stawiania innym za wzór. Wicewojewoda zadeklarowałateż pomoc w rozwiązywaniu problemów i zaznaczyła, że wiele problemów, które jej pokazano w powiecie, wymaga zmian legislacyjnych, gdyż samorząd sam nie jest w stanie sobie z nimi poradzić.

 

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 26.11.2018 21:40
poniedziałek, 26.11.2018 21:06
czwartek, 30.8.2018 08:15
sobota, 21.7.2018 17:51
sobota, 14.7.2018 16:07
sobota, 30.6.2018 02:47
sobota, 23.6.2018 22:35
czwartek, 17.5.2018 21:43