komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
LOTTO

środa, 20 lutego 2019

Leona, Ludomira

Protest strażaków obejmie cały kraj, szykują manifestację

środa, 17.6.2015 09:36 , komentarze: 0 , odsłony: 813
kategorie artykułu:

Protesty strażaków w kilku województwach pozostały bez odpowiedzi, dlatego 8 i 9 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, którego podstawowym tematem była analiza obecnej sytuacji i postępy w zakresie realizacji postawionych żądań Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Prezydium Rady Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” podczas oceny sytuacji stwierdziło, że w czasie od 11 maja 2015r. pomimo wznowienia Akcji Protestacyjnej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” strona rządowa a także strona służbowa, nie przedstawiła żadnej informacji ani propozycji realizacji naszych żądań:

  • Nie przedstawiono sposobu sfinansowania kosztów wzrostu wysługi lat dla strażaków, którzy pełnią służbę dłużej niż 21 lat. Łączna kwota potrzebnych środków wynosi 8.250.000,- zł. Tymczasem – być może MSW pokryje koszty 3.250.000,- zł. Oznacza to, że zabraknie co najmniej 5.000.000,- zł, które komendy powiatowe mają same wygospodarować.

 · Nie dostrzega się kwestii nie zrównoważonych budżetów komend powiatowych. W roku 2014 Państwowa Straż Pożarna otrzymała dodatkowo ok. 10.000.000,- zł na zasilenie najsłabszych finansowo komend powiatowych. Pomimo tego w 2014r. z funduszy wynagrodzeń przesunięto na wydatki związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych PSP blisko 7.230.000,- zł.

  • Należy przypomnieć, że oprócz 7.230.000,- zł, z wynagrodzeń i nagród strażaków przesunięto ponad 20.000.000,- zł na pokrycie zobowiązań wobec strażaków z tytułu świadczeń o charakterze socjalnym (mieszkaniówka, świadczenia zdrowotne, odprawy itp.)

Jak twierdzą strażacy w roku 2015 (tj. obecnym) komendy powiatowe będą musiały „wygospodarować” co najmniej 43.230.000,- zł z własnych budżetów – oczywiście poprzez przeniesienie środków z wynagrodzeń strażaków. Z tej kwoty blisko 17.230.000,- zł zostanie przeznaczonych na utrzymanie jednostek organizacyjnych PSP (opłaty, naprawy, media).

W przekonaniu Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”, Komendant Główny PSP nie dołożył wystarczających starań, bądź też nie otrzymał rzetelnych danych z jednostek podległych, żeby zagwarantować właściwe środki na funkcjonowanie podstawowych komórek Państwowej Straży Pożarnej jakimi są Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze i komendy powiatowe. W obydwu przypadkach ucierpią strażacy, którzy nie otrzymają awansów, nagród lub innych przysługujących prawem gratyfikacji.

Dlatego strażacka „Solidarność” postanowiła o włączeniu  29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) wszystkich struktur wojewódzkich do Akcji Protestacyjnej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, polegającej na oflagowaniu wszystkich jednostek organizacyjnych PSP w których znajduje się nasz związek. Ponadto związek planuje  w połowie lipca  MANIFESTACJĘ  Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”. Postanowiono także wystosować stosowne listy otwarte do pani Minister Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego PSP z wnioskami o rozliczenie się z realizacji złożonych obietnic i propozycji. Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” postanowiło opracować inne metody protestu niż do tej pory wykorzystywane, które nie spowodują negatywnych konsekwencji wobec strażaków biorących udział w proteście.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 10.9.2018 11:15
piątek, 29.6.2018 01:51
niedziela, 3.6.2018 12:07
sobota, 10.3.2018 15:38
poniedziałek, 26.2.2018 09:47
2
sobota, 2.12.2017 15:34
wtorek, 5.9.2017 20:30
środa, 26.7.2017 00:28
wtorek, 20.6.2017 10:16
niedziela, 18.6.2017 11:08
Praca na GoWork
Praca na GoWork