komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl

środa, 1 kwietnia 2020

Teodory, Grazyny

Polonistyczne potyczki wygrała Zuzanna

niedziela, 3.5.2015 13:45 , komentarze: 0 , odsłony: 2746
kategorie artykułu:

Finał XIV Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych odbył się 24 kwietnia 2015  r. w siedzibie organizatora: Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu. Patronat nad konkursem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Starosta Gostyński i Burmistrz Gostynia. Współorganizatorem konkursu po raz dziewiąty było Stowarzyszenie „Dziecko”.

30 kwietnia 2015 r. na uroczystym ogłoszeniu wyników nagrody książkowe i dyplomy laureatom wręczyli zaproszeni goście: Elżbieta Palka zastępca Burmistrza Gostynia, Magdalena Wasilewska zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Mirosław Sobkowiak prezes Stowarzyszenia „Dziecko”. Pamiątkowe podziękowania nauczycielom, którzy przygotowali nagrodzonych uczniów, wręczył gospodarz spotkania Waldemar Minta dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu. Wręczenie nagród poprzedził spektakl „Sąd nad książką”, przygotowany przez uczniów kl. VI c, którym towarzyszyły dzieci z klasy I c.

W finale w szranki stanęło 36 laureatów eliminacji szkolnych – uczniów z Borku Wlkp., Krobi, Pępowa, Ponieca, Pudliszek, Szelejewa, Skoraszewic, Pogorzeli, Siemowa, Sikorzyna, Goli, i trzech szkół podstawowych z Gostynia. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy pisali wypracowanie na temat wybrany przez siebie spośród pięciu przygotowanych przez komisję konkursową. W drugiej części zmagali się z testem frazeologicznym.

Prace uczniów sprawdzała  komisja konkursowa powołana przez dyrektora Waldemara Mintę w składzie: Danuta Cieślak z SP w Poniecu, Lidia Leśna z SP w Goli, Magdalena Woźniakowska z SP nr 5 w Gostyniu, Beata Kawczyńska-Konury i Ewa Sobkowiak z SP nr 2 w Gostyniu.

Po sprawdzeniu wszystkich prac pisemnych i testów oraz rozszyfrowaniu kodów komisja ustaliła zwycięzców:  I miejsce: Zuzanna Gawrońska ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., II miejsce: Anna Kwita ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu, III miejsce: Barbara Ratajczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyniu. Tytuł Mistrza Frazeologii zdobyła Anna Kwita ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu. Tytuł Mistrza Ortografii przyznano trzem uczennicom: Zofii Piszczelak i Annie Słomiannej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu oraz Agnieszce Klemens z Zespołu Szkół w Pępowie.  Tytuł Mistrza Interpunkcji zdobyła Agata Śmiechowska z Zespołu Szkół w Szelejewie. Komisja postanowiła przyznać dodatkowe dwa równorzędne wyróżnienia Sarze Witkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Goli i Martynie Urbaniak  z Zespołu Szkół w Krobi za dojrzałość w formułowaniu myśli i ujęcie tematu.

XIV konkurs zrealizowano ze środków własnych SP nr 2 w Gostyniu i Stowarzyszenia „Dziecko” oraz ze środków Powiatu Gostyńskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie „Dziecko” w otwartym konkursie grantowym.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 24.12.2018 20:58
poniedziałek, 26.11.2018 21:06
czwartek, 30.8.2018 08:15
czwartek, 2.8.2018 03:05
czwartek, 2.8.2018 02:27
sobota, 21.7.2018 18:20